S’inaugura l’edifici de Biomedicina-2 que completa el Campus de Salut de l’Arnau de Vilanova

La presidenta Rosa Maria Perelló ha participat aquest dimecres en la presentació pública de l’espai, que s’ha construït amb l’aportació de la Diputació d’una tercera part del pressupost total

La presidenta de la Diputació de Lleida, Rosa Maria Perelló, ha participat aquest dimecres en la inauguració de l’edifici de Biomedicina 2 del Complex de Biomedicina del Campus de Salut de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, que ha estat finançat en més d’una tercera part per la corporació.

L’acte ha inclòs una visita a les dependències i la inauguració oficial a la sala Rita Levi de la 1a planta de l’edifici. Perelló ha estat acompanyada pels vicepresidents quart i cinquè de la Diputació, Eloi Bergós i Enric Mir. La inauguració ha comptat, a més, amb la presència, de Roberto Fernández, rector de la Universitat de Lleida, Elvira Fernández, directora de l’IRB Lleida, i Fèlix Larrosa, alcalde de Lleida.

Rosa Maria Perelló ha volgut remarcar el “compromís” de la Diputació de Lleida amb la salut de la ciutadania, que es manifesta, entre d’altres, en projectes com aquest que són una “aposta clara” per millorar-la. Perelló ha dit també que l’IRBLleida és un centre “punter i de referència”, més encara quan s’emmarca dins un projecte que és positiu, d’una banda, perquè “atreu talent a les nostres comarques”, i de l’altra, perquè “posa en valor la nostra universitat”.

En aquest mateix sentit, Elvira Fernández ha precisat que “les infraestructures que tenim ens permeten oferir espai fins i tot a investigadors de fora”, i que per això “el repte actual és atraure talent”, un criteri que ha compartit Roberto Fernández en assenyalar que l’acabament d’aquest complex “posa Lleida a nivell mundial en investigació, però també en servei a la ciutadania”.

La construcció de l’edifici de Biomedicina 2 i la urbanització exterior han tingut un cost de 7.686.694,05€, dels quals la Diputació de Lleida n’ha aportat un 34% (2.627.381 €). L’edifici s’ha construït en una parcel·la que 1.294,21 m2, provinent d’una parcel·la de 755 m2 cedida gratuïtament per acord del Ple de l’Ajuntament de Lleida de 26 de maig de 2017 i d’una parcel·la de 539,21 m2 comprada a la Tresoreria General de la Seguretat Social. L’edifici Biomedicina 2 té l’ús compartit entre la Universitat de Lleida i l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, segons el conveni signat el 2 de maig de 2014.

El Campus de la Salut de l’Arnau de Vilanova està format per quatre edificis connectats amb els següents usos: una Unitat Docent, de 2.724 m2, espai de l’edifici històric de l’Hospital Arnau de Vilanova, cedit a la UdL i dedicat a docència i serveis comuns (seminaris, sales estudis, biblioteca, etc.); l’Edifici Docent i Estabulari, de 3,494 m2, que va entrar en funcionament al 2019, on les plantes baixa, 1a i 2a estan destinades a docència (aules i seminaris), i les plantes 3a i 4a a la recerca (estabulari de rosegadors); l’Edifici Biomedicina, mòdul 1, de 3.762 m2, totalment dedicat a la recerca biomèdica i que va entrar en funcionament al 2012; i l’Edifici Biomedicina, mòdul 2, de 4.011 m2, totalment dedicat a la recerca biomèdica i que va entrar en funcionament al 2018. Dins aquesta actuació també s’ha realitzat la urbanització exterior dels espais comuns dels tres edificis. En total, en aquest Campus hi ha 14.090 m2, dels quals 5.018 m2 estan dedicats a docència i 9.072 m2 a recerca biomèdica.
Lleida, 20 de febrer de 2019

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.70.41.17
premsa@diputaciolleida.cat