Segueixen a bon ritme les obres de condicionament de la carretera LV-3231 d’Agramunt a Tornabous

Obres_carretera_tornabous_Agramunt_març_2016_001_SLI

Obres_carretera_tornabous_Agramunt_març_2016_002_SLI

En aquests moments es desenvolupen els treballs de moviment de terres per continuar amb el projecte de millora de la carretera, que té un pressupost de 1.941.145 euros

Els treballs de condicionament i pavimentació de la carretera LV-3231 que va d’Agramunt a Tornabous segueixen el ritme previst i ja han començat les obres amb maquinària pesada dels moviments de terres.

El projecte, amb un pressupost de 1.941.145 euros, contempla la millora de gairebé 6,5 quilòmetres d’aquesta via que uneix Agramunt amb Tornabous. Fins ara s’han desenvolupat els treballs de reposició de regs, una tasca que s’ha fet de forma esgraonada i coordinada amb els síndics de cada Comunitat de Regants, a fi i efecte de no alterar ni perjudicar els regs d’inici de primavera.

La reposició de regs s’ha hagut de fer perquè la carretera està situada a la zona de regadiu dels Canals d’Urgell, concretament als termes municipals de Tornabous, Puigverd d’Agramunt i Agramunt, la qual cosa ha afectat un conjunt important de canalitzacions de regs, tant generals (tutelades per la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell) com secundàries de cada terme municipal.

Un cop restituïts els regs agrícoles en els diferents trams afectats, han iniciat els moviments de terres per aconseguir l’eixamplament de la plataforma, que passarà dels 6 metres actuals als 8 metres projectats, i per a l’eixamplament de la plataforma en aquelles zones en què la millora del traçat fa necessària aquesta actuació.

En aquests moments, el moviment de terres es troba executat en un 60% i els Serveis Tècnics de la Diputació de Lleida preveuen que aquesta fase estigui finalitzada a finals del mes d’abril.

Lleida, 29 de març de 2016

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat