Salut pública: controls a les piscines municipals

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Aprovada la convocatòria d’ajuts als socorristes per a aquesta temporada

El Servei d’Aigües de la Diputació de Lleida es fa càrrec del control de la major part de les piscines municipals de la demarcació de Lleida per tal de garantir una bona qualitat de l’aigua i prevenir possibles problemes de salubritat als banyistes que en fan ús. La Diputació disposa d’un servei d’analítiques fisicoquímiques durant l’estiu per tal de sufragar costos de gestió en equipaments municipals.

El Servei de Control de Qualitat d’Aigües de la Diputació de Lleida, adscrit a l’Àrea d’Assistència i Cooperació Municipal (SAM), està adreçat bàsicament als ajuntaments i es va crear amb la finalitat de donar un nou servei a l’àmbit municipal, donada la importància que per a la salut pública tenen tant les aigües destinades al consum humà com les destinades a usos lúdics, com en piscines municipals.

Aquest servei de la Diputació duu a terme un control sanitari d’aquestes aigües per tal d’acomplir la normativa vigent en aquesta matèria. A més de realitzar els controls de qualitat, aquest servei de la corporació també vetlla perquè els ajuntaments estiguin informats dels canvis de normativa. Per aquest motiu, una de les darreres actuacions que ha desenvolupat aquest servei de la Diputació de Lleida és l’actualització del programa informàtic que utilitza per la gestió de l’aigua destinada tant a consum com a usos lúdics.

Abans d’iniciar l’estiu, els tècnics del Servei de Control de Qualitat d’Aigües han fet els canvis corresponents al programa informàtic davant l’entrada en vigor d’una nova normativa que implica una sèrie de canvis en la periodicitat de la recollida de les mostres i en els paràmetres d’anàlisi que s’han de fer a l’aigua de les piscines. El fet que el procés de planificació, recollida de mostres i obtenció de resultats de l’anàlisi de l’aigua estigui totalment informatitzat garanteix la fiabilitat, rapidesa i eficiència del sistema de control d’aigües.

D’altra banda, la Junta de Govern ja ha aprovat la convocatòria d’ajuts als socorristes municipals per aquest estiu, que comptarà amb una dotació econòmica d’1,2 milions d’euros. Els ajuntaments i Entitats Municipals Descentralitzades (EMD) de la demarcació de Lleida podran presentar a partir d’aquesta setmana i fins al proper 20 de juny la sol•licitud per a la concessió de les subvencions.

Gràcies als ajuts de la Diputació de Lleida, gairebé 300 socorristes van poder ser contractats l’estiu passat per al servei de salvament a les piscines municipals.

Lleida, 20 de maig de 2014

Per a més informació: 
Telèfons de contacte: 973.70.41.17
Cap de l’Àrea de Comunicació, Maricel Pujol
premsa@diputaciolleida.cat
 

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.70.41.17
premsa@diputaciolleida.cat