Rosa Pujol participa en l’acte de constitució del Consell de la Mancomunitat Cultural, “un projecte de país”

Mancomunitat Cultural_01

La vicepresidenta de la Diputació i de l’IEI ha representat a la institució en un acte que ha estat presidit per la consellera de Cultura, Laura Borràs

L’òrgan servirà perquè la Generalitat i les quatre diputacions catalanes uneixin esforços en matèria de cultura

La vicepresidenta primera de la Diputació de Lleida i vicepresidenta de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI), Rosa Pujol, ha participat aquest dilluns en l’acte de constitució del Consell de la Mancomunitat Cultural, que ha tingut lloc al Palau de la Generalitat sota la presidència de la consellera de Cultura, Laura Borràs. L’acte ha comptat amb l’assistència de l’assessor cultural de la Diputació, Antoni Balasch.

El Consell de la Mancomunitat Cultural de Catalunya és un òrgan permanent de col·laboració i coordinació entre la Generalitat i les quatre diputacions provincials, en matèria de cultura. Està adscrit al Departament de Cultura sota la presidència de la consellera de Cultura, Laura Borràs, i està integrat per vàries vocalies encapçalades per representats del Departament de Cultura i de les quatre diputacions.

En la seva intervenció durant la presentació, Rosa Pujol ha destacat que el Consell “és un projecte de país” que vol donar continuïtat a la tasca endegada per la Mancomunitat de Catalunya ja fa més de cent anys, motiu pel qual “recupera el seu esperit”, en què la cultura era un dels principals suports. La vicepresidenta de la Diputació ha remarcat que el Consell és fruit del compromís de totes les institucions i que dóna cabuda a tot el ventall de propostes del “mosaic” que suposa el territori català, no només pel que fa a les manifestacions culturals en sí, sinó per la varietat d’entitats i associacions que treballen per “preservar les nostres tradicions però també per innovar i experimentar”.

És per això que ha dit que les administracions “han de ser els receptores de tota aquesta activitat” però també “els seus animadors”, dotant les ciutats i els pobles “dels recursos necessaris per estimular-los”, tot plegat amb l’objectiu de “millorar el potencial i reforçar les sinèrgies per aconseguir-ho, amb més eficàcia i donant resposta a tots els suggeriments”.

El Consell de la Mancomunitat Cultural es reunirà de manera ordinària, un cop cada quatre mesos, i, amb caràcter extraordinari, sempre que sigui convocat per iniciativa de la presidència o ho demani almenys la meitat de les persones membres. Entre les seves funcions hi ha intercanviar la informació referent a les polítiques culturals; elaborar un pla de cooperació que inclogui els projectes i programes i les corresponents línies d’actuació en polítiques culturals, així com fer el seguiment i l’avaluació d’aquest pla; proposar criteris de coordinació entre totes les parts; crear i impulsar grups de treball tècnics; estudiar i analitzar prèviament els projectes de disposicions de caràcter general; i informar sobre les qüestions que plantegin els diferents temes de cooperació, així com resoldre els dubtes o discrepàncies que es puguin produir en l’aplicació específica d’acords genèrics.

 

Barcelona, 4 de març de 2019

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.70.41.17
premsa@diputaciolleida.cat