Reunió del govern de la Diputació i els municipis lleidatans de la Cerdanya per explicar el pla de xoc per combatre la crisi sanitària i de serveis provocada per la COVID-19

CC Cerdanya02

CC Cerdanya

El president Joan Talarn i el vicepresident Jordi Latorre destaquen que aquestes subvencions respecten l’autonomia municipal

El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, i el vicepresident Jordi Latorre han continuat aquest dimarts la ronda de contactes telemàtics per explicar en detall el pla de xoc aprovat al ple el divendres 24 d’abril, i atendre les demandes i consultes que els consells comarcals i els ajuntaments puguin realitzar. En aquest cas, la reunió s’ha mantingut amb el Consell Comarcal de la Cerdanya i els municipis adscrits a la província de Lleida.

Com ja es va fent de forma habitual en els darrers dies, durant la trobada s’han exposat els eixos bàsics sobre els quals pivota aquest pla, que vol dotar de liquiditat i eficàcia econòmica ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals per un valor de 15 M€ i que corresponen al Pla de Salut i Hàbits Saludables, i els plans de Cooperació Local i Comarcal de la Diputació davant la situació generada per la malaltia COVID-19. En el cas de la Cerdanya, la suma dels tres plans suposen 352.375 € per al Consell Comarcal i els 5 ajuntaments i les tres entitats menors descentralitzades adscrites a la província de Lleida.

La Segarra rebrà 1.225.829 €, l’Alt Urgell 1.314.885 €, l’Urgell 1.400.154 €, l’Alta Ribagorça 353.169 €, el Pla d’Urgell 1.136.581 €, el Pallars Jussà 876.348 €, la Noguera 1.789.149 €, el Pallars Sobirà 872.411 € i la comarca del Segrià 2.300.738 €, a més dels 415.000 € destinats a despeses corrents de l’Ajuntament de Lleida en matèria de Salut, Cooperació Municipal i Comarcal.

El president, Joan Talarn, ha recordat que aquest pla de xoc té com a novetats respecte d’altres la seva immediatesa i agilitat a l’hora d’atorgar-se els ajuts, que només necessiten de l’acceptació per part dels ens beneficiaris. Les despeses podran ser justificades fins al 31 de març de 2021.

El vicepresident Jordi Latorre també ha recalcat que aquests diners han de servir per cobrir les despeses corrents dels ens locals i per tal que les empreses que li presten serveis no vegin aturades les seves activitats perquè tindran la garantia de cobrament immediat.

Talarn i Latorre han coincidit en assenyalar la rellevància en l’aplicació de criteris de discriminació positiva, en el sentit d’atorgar ajuts amb criteris justos per a tot el territori, i respecten l’autonomia municipal pel fet que cada entitat podrà destinar els diners lliurement dins dels criteris establerts a la subvenció.

Els tres plans es troben en fase d’exposició pública des de la publicació al Butlletí Oficial de la Província (BOP) amb les quantitats assignades a cada ens local en cada un dels tres plans. Ajuntaments, entitats menors descentralitzades i consells comarcals podran començar a formalitzar l’acceptació dels ajuts de Salut a partir del 18 de maig i fins al 29 de maig i els de Cooperació Local i Comarcal entre el 19 de maig i l’1 de juny.

Talarn i Latorre han informat que en els propers plens s’avançaran les altres línies de subvencions previstes al pressupost del 2020, que ara també tindran en comú mecanismes que els facin més simples, àgils i de disponibilitat ràpida. També han recordat la modificació de les bases reguladores del Pla Extraordinari d’Inversions Locals (2017-2018), que compta amb un import de 13 M€; i de la modificació de les Bases reguladores del Pla de Dinamització Local de la Diputació de Lleida, amb 7,5 M€, de manera que s’atorgaran bestretes de fins al 75% dels projectes i les obres en curs sense haver d’esperar a la seva finalització, facilitant així incrementar la liquiditat dels municipis.

El calendari de reunions continua demà dimecres, 13 de maig, amb el Consell Comarcal de les Garrigues. La resta de reunions previstes són:

14 de maig: Consell Comarcal del Solsonès

15 de maig: Conselh Generau d’Aran

Lleida, 12 de maig de 2020

 

 

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.70.41.17
premsa@diputaciolleida.cat