Reñé signa l’avançament de 15,9M€ als ajuntaments i consells

Reñe_signatura_conveni_pla_assistencia_financera_002_WEB

El president de la Diputació de Lleida ha signat el conveni de col·laboració entre la Generalitat i les quatre diputacions per tirar endavant un pla extraordinari d’assistència financera local

Reñe_signatura_conveni_pla_assistencia_financera_003_WEB

El president de la Diputació de Lleida ha signat el conveni de col·laboració entre la Generalitat i les quatre diputacions per tirar endavant un pla extraordinari d’assistència financera local

Reñe_signatura_conveni_pla_assistencia_financera_002_SLI

El president de la Diputació de Lleida ha signat el conveni de col·laboració entre la Generalitat i les quatre diputacions per tirar endavant un pla extraordinari d’assistència financera local

Reñe_signatura_conveni_pla_assistencia_financera_003_SLIB

El president de la Diputació de Lleida ha signat el conveni de col·laboració entre la Generalitat i les quatre diputacions per tirar endavant un pla extraordinari d’assistència financera local

El president de la Diputació de Lleida ha signat el conveni de col·laboració entre la Generalitat i les quatre diputacions per tirar endavant un pla extraordinari d’assistència financera local per abonar als ens locals els imports pendents de pagament del PUOSC de manteniment i del Fons de Cooperació Local

En la seva intervenció Reñé critica la “política ‘d’escanyapobres’ que el govern espanyol aplica a Catalunya i el seus ciutadans, fustigant les seves principals institucions: el Parlament i la Generalitat”

Les quatre diputacions catalanes i la Generalitat de Catalunya han signat aquest dilluns el pla extraordinari d’assistència financera local 2016, mitjançant el qual les corporacions aportaran 87,7 milions d’euros per abonar als ajuntaments i consells comarcals els imports pendents de pagament del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) de manteniment i del Fons de Cooperació Local.

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, juntament amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa; el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, i el president de la Diputació de Girona, Pere Vila, ha signat el conveni amb el president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont. La signatura del conveni també ha comptat amb l’assistència de la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs.

En el seu parlament, Reñé ha remarcat que en moments de migradesa pressupostària, que afecten totes les administracions, però especialment el món local, “hem d’evitar que es traspassi cap línia vermella en drets socials i en atribucions municipals, per combatre la supèrbia estatal i la política ‘d’escanyapobres’ que el govern espanyol aplica a Catalunya i el seus ciutadans, fustigant les seves principals institucions: el Parlament i la Generalitat”.

El president de la Diputació de Lleida ha assenyalat que una vegada més les diputacions s’uneixen per col·laborar des del món local amb el Govern de la Generalitat i caminar en una mateixa direcció. “Un país potent és aquell que se sent país. Que sap compartir i repartir, ja siguin recursos, idees, innovacions, projectes i, molt important també, adversitats”, ha indicat.

Reñé ha afegit que l’assistència financera als ajuntaments i consells comarcals és una necessitat peremptòria, majúscula, que no accepta vacil·lacions ni dilacions.

Mitjançant aquest conveni, la Diputació de Lleida ha avançat 15,9M€ a ajuntaments i consells comarcals per liquidar pagaments pendents de la Generalitat.

Més de 150 ajuntaments i consells comarcals de les terres de Lleida rebran els pagaments en concepte d’anualitats pendents de PUOSC, i 100 ho rebran en concepte de Fons de Cooperació Local gràcies a l’aportació de 15,9 milions d’euros que la Diputació de Lleida farà properament per liquidar pagaments pendents de la Generalitat de Catalunya.

Aquest és el tercer conveni que les diputacions catalanes proposen de fer donada la situació de crisi econòmica i financera que pateix la Generalitat i que provoca que algunes obligacions reconegudes del Govern es trobin pendent de pagament al món local.

Mitjançant aquest conveni les diputacions donaran una resposta efectiva a aquesta situació i donarà compliment al compromís del Govern de trobar vies per reduir el deute pendent amb les administracions locals.

Els convenis signats entre la Generalitat i cadascuna de les diputacions regulen les condicions en què les corporacions assumiran les necessitats financeres dels ens locals i el procediment de devolució i rescabalament d’aquests imports per part de la Generalitat.

Les diputacions faran efectiu el pagament dels imports als ens locals en el termini màxim d’un mes a partir de la signatura del conveni. La Generalitat es compromet a fer efectives a les diputacions aquestes quantitats durant l’exercici 2016 i estableix com a data límit de cancel·lació del deute el 31 de desembre de 2016. L’acord també inclou el compromís de totes les parts de formalitzar, al gener de 2017, un conveni per al desenvolupament d’un pla de les mateixes característiques per a l’any vinent.

Barcelona, 11 de juliol de 2016

 

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.70.41.17
premsa@diputaciolleida.cat