Reñé signa el conveni entre Generalitat i món local per agilitzar la implantació de la finestreta única a l’Administració

Reñe_conveni_Finestratea_Unica_005_SLI

Reñe_conveni_Finestratea_Unica_001_SLI

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, ha estat un dels signants del conveni entre Govern, les 4 diputacions catalanes, l’ACM i la FMC

L’objectiu del conveni és facilitar la implantació de la Finestreta Única Empresarial als ens locals del territori per millorar els procediments i reduir els terminis a empreses i professionals

Reñé destaca la importància d’implantar la finestreta única “per impulsar un canvi de relació entre empreses i administració, facilitar l’activitat econòmica, generar més confiança a empresaris i emprenedors i fomentar l’aflorament de noves empreses”

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, ha participat aquest dijous en l’acte de signatura del conveni entre la Generalitat i el món local per a la implantació de la Finestreta Única Empresarial (FUE) als ens locals de Catalunya.

L’objectiu d’aquest conveni és coordinar i facilitar el desplegament de la Llei de simplificació de l’activitat administrativa mitjançant la incorporació al món local de punts d’atenció únics i propers adreçats als empresaris i professionals.

L’acte s’ha celebrat aquest dijous a la Sala Torres Garcia del Palau de la Generalitat de Catalunya.

El conveni ha estat signat per la consellera de Governació i Relacions Institucionals i presidenta del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC), Meritxell Borràs; el conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig; el president de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch; el president de la Federació de Municipis de Catalunya, Xavier Amor; i els presidents de les quatre diputacions catalanes: Joan Reñé (Lleida), Mercè Conesa (Barcelona), Pere Vila (Girona) i Josep Poblet (Tarragona).

Reñé ha iniciat la seva intervenció afirmant que “una de les principals prioritats de la Diputació de Lleida és l’atenció al sector productiu i la promoció econòmica del territori”, la qual cosa “ha comportat un nivell de relació permanent amb empresaris i emprenedors i conèixer de primera mà les seves inquietuds, propostes i demandes”.

El president de la corporació ha destacat la importància d’implantar la finestreta única “per impulsar un canvi de relació entre empreses i administració, facilitar l’activitat econòmica, generar més confiança a empresaris i emprenedors i fomentar l’aflorament de noves empreses”.

El president de la Diputació de Lleida ha remarcat que aquesta signatura és un exemple més del compromís i el treball en equip de diputacions, entitats locals i Generalitat de Catalunya.

Marc de col·laboració per facilitar la incorporació dels ens locals a la FUE

El conveni té per objecte la constitució d’un marc permanent i estable de relació amb la finalitat de col·laborar estretament per fer possible l’èxit de les polítiques de simplificació administrativa i d’impuls de l’activitat econòmica, per garantir el millor compliment de la Llei per part de totes les administracions públiques de Catalunya i del conjunt d’entitats que tenen adscrites o hi estan vinculades.

Les parts signatàries es comprometen a adoptar les actuacions necessàries per garantir que, en el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor de la Llei, el model de finestreta única empresarial desenvolupat en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat es pugui incorporar al món local, per tal que, des d’un únic punt, es puguin realitzar tots els tràmits amb independència de l’Administració a la qual pertanyen.

La finestreta única empresarial actua com a xarxa interadministrativa amb la finalitat de facilitar l’accés als tràmits dels procediments administratius que són competència de les administracions públiques i iniciar-ne la tramitació.

L’Administració de la Generalitat, com a responsable de l’organització i la gestió de la implantació de la finestreta única empresarial, mitjançant el Consorci Administració Oberta de Catalunya, que desenvolupa i desplega el servei de finestreta única empresarial per al món local (FUE Local), comunicarà a la resta de parts signatàries els projectes relacionats amb el disseny o el desenvolupament d’aquesta solució tecnològica i escoltarà i valorarà les seves propostes i observacions. L’AOC posarà a disposició de tots els ens locals les solucions tecnològiques que els permetin crear els seus propis models i el suport necessari per a la seva implementació.

Les diputacions signatàries, amb la col·laboració, dels consells comarcals impulsaran la creació de finestretes úniques empresarials per part dels ens locals del seu territori, tot fomentant l’adopció del model de tràmits estàndard i els serveis electrònics que ofereix l’AOC a través del servei FUE Local, i que s’integra al Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya.

La Generalitat i les diputacions es comprometen a elaborar un programa de suport econòmic, tecnològic i jurídic per als ens locals, així com un programa general de formació i una comissió de seguiment.

Barcelona, 17 de setembre de 2015

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.70.41.17
premsa@diputaciolleida.cat