Reñé redueix el deute de la Diputació a la meitat en quatre anys

Joan_Reñe_ple_octubre_001_SLI

Del 103% del 2011 al 48% del 2015, fet que permetrà a la institució destinar més recursos als ajuntaments

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, convocarà el ple per l’aprovació de pressupostos al novembre

La Diputació de Lleida tancarà l’exercici 2015 amb l’endeutament a la meitat del 2011, la qual cosa permetrà a la institució planificar més recursos per al món local de cara el 2016. Concretament, des de l’any 2011 fins a tancament d’any, la institució haurà amortitzat 34.730.983 euro, de manera que l’índex d’endeutament haurà passat del 103% del 2011 al 48% del 2015.

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, ha anunciat en finalitzar el ple de la corporació que el pressupost de 2016 se sotmetrà a votació el 26 de novembre per tal “d’avançar el tràmit administratiu a començament d’any i així tenir les disposicions econòmiques el més aviat possible per poder fer les inversions als ajuntaments”.

Punts aprovats al Ple de la Diputació

L’ordre del dia del ple de la Diputació de Lleida corresponent a aquest mes d’octubre ha estat marcat per l’aprovació d’acords vinculats a l’àrea de finances i gestió de tributs.

En el transcurs del ple s’ha informat que el període mig de pagament del mes de setembre de 2015, tant de la corporació lleidatana com dels seus organismes autònoms dependents, ha estat de 4,33 dies.

Amb els terminis de pagament del mes de setembre també s’ha completat el termini mig de pagament del tercer trimestre de l’any, que s’ha situat en 33,67 dies de mitjana en el conjunt de la Diputació de Lleida.

Igualment, s’ha donat compte de l’estat d’execució del tercer trimestre, del pressupost general de la Diputació de Lleida, i de l’expedient de modificació pressupostària. El ple també ha donat llum verda a la sol·licitud de fraccionament del reintegrament de saldos deutors de la PIE 2013 amb l’objectiu de retornar la quantitat de 4.700.000 euros de forma progressiva.

Finalment, s’ha aprovat la modificació dels estatuts del Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya per tal d’adequar-los a la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL).

La corporació ja ha anat aprovant en anteriors plens la modificació dels estatuts d’altres consorcis per adaptar-se a la normativa, que obliga a definir la classificació de les entitats dependents en funció del volum de negoci, el número de treballadors i la necessitat de finançament públic. Això inclou els consorcis, que també han de determinar l’administració pública a la que estaran adscrits d’acord amb una sèrie de criteris de prioritat.

En aquest cas, el Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya quedarà adscrit a la Generalitat de Catalunya.

Al finalitzar el ple s’han aprovat dues mocions. Una ha estat la moció de suport a la creació de la prestació de garantia +55 per a les persones de més de 55 anys que es trobin en situació de desocupació, tinguin cotitzats un mínim de 15 anys i hagin exhaurit la prestació per desocupació contributiva.

L’altra per donar suport al Banc d’ADN per a les identificacions dels desapareguts a la Guerra Civil.

Lleida, 23 d’octubre de 2015

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.70.41.17
premsa@diputaciolleida.cat