Reñé rebaixa a la meitat el deute de la Diputació amb 4 anys i prioritza l’atenció municipal i social al pressupost 2015

Presentacio_pressupost_2015_001_SLI

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, en la roda de premsa de presentació del pressupost per al 2015

Presentacio_pressupost_2015_002_SLI

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, en la roda de premsa de presentació del pressupost per al 2015

El projecte de pressupost s’aprovarà dijous i ascendeixen a 106.320.375 euros. Se n’avança la tramitació un mes per facilitar liquiditat als ajuntaments

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, preveu tancar el mandat 2011-2015 amb una disminució del deute de la Diputació sense precedents: 34,7M d’euros menys en relació al 2011 o el que és el mateix, l’assoliment del 46,8% sobre els ingressos corrents, lluny del 75% màxim que estableix la llei.

Des de l’any 2011 fins al 2015 el nivell d’endeutament s’haurà reduït en 45,22 punts percentuals; és a dir, s’haurà minorat el capital pendent de la institució dels 83,6M€ fins als 48,9M€.

El president de la Diputació de Lleida ha indicat que aquesta disminució del deute permet a la institució reduir considerablement els costos financers i alhora tenir la disponibilitat de generar un deute amb una entitat financera en cas d’accions d’urgència o emergència que ho fessin necessari.

Per aquest motiu, el projecte de pressupost 2015 que l’equip de govern de CiU-CDA presentarà al Ple per la seva aprovació, prioritza la contenció de la despesa corrent (1,5M€) i l’amortizació del capital pendent (8,6M€). “Hem elaborat un pressupost amb una proposta compromesa i sostinguda de rebaixa de la despesa corrent que ens ha permès destinar aquests recursos a diferents actuacions als ajuntaments”, ha indicat Reñé.

Altrament, el suport al món local (39M€) i les polítiques socials caracteritzen el pressupost. En aquest darrer cas, es destinem 8,5M€ en conceptes diversos, com els ajuts a llars d’infants i menjador escolar o el suport a 1.200 entitats socials sense ànim de lucre.

Augmenta fins als 39M€ l’aportació al món local

El projecte de pressupost 2015 és de 106.320.375 euros, un 3,9% superior al 2014. L’acció sobre el món local s’incrementa, prioritzant els ajuts per a despesa corrent entre els conceptes subvencionables del Pla Específic, per exemple. En total, es destinaran 39M€ en concepte d’ajuts als ajuntaments, consells comarcals i organismes dependents, 1 milió més que el 2014.

8,5 M€ destinats a l’acció directa a les persones

L’atenció social és prioritària i es manté el suport als ajuntaments i a les famílies en conceptes com llars d’infants (3,9M€), menjador escolar i transport no obligatori o ajuts en teleassistència. Es destinen 8,5 M€ en acció social directa a les persones, també mitjançant el suport a 1.200 entitats locals i associacions sense ànim de lucre.

Increment de la partida per Salut Pública

La partida destinada a Salut Pública s’incrementa en 1,1 M€, la qual cosa permetrà continuar finançant el manteniment i ampliacions de consultoris locals, obres en dependències sanitàries territorials, inversions en tanatoris i sales de vetlla, la contractació de socorristes a les piscines durant la temporada d’estiu, el desenvolupament de programes d’hàbits saludables i el manteniment i gestió de l’aigua d’ús públic.

En total, es destinaran 17,4M€ al pressupost de 2015.

9,7 M€ per al manteniment i millora de la xarxa viària

Com a novetats, es crea una nova partida en concepte de manteniment d’estructures en vies provincials (1M€) i la inversió en el manteniment de la xarxa de carreteres de la corporació i de les carreteres municipals passa dels 6,5 M€ als 9,7M€.

Igualment, la Diputació de Lleida continuarà la seva aposta per infraestructures i equipaments com l’aeroport de Lleida-Alguaire (amb 150.000 €), el Museu de Lleida (amb 320.000 €) i l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida (amb 257.000 €).

Consolidació dels plans del mandat i liquidació dels anteriors

Amb el pressupost previst per al 2015, la corporació lleidatana també reduirà 3M€ corresponents als plans anteriors del Pla Específic i del PUOSC dels anys 2008-2012, liquidant per complert aquestes anualitats. Dels 55M€ que suposava el PUOSC 2008-2012, més de 25 M€ (el 45%) s’hauran pressupostat en l’actual legislatura.

Inversió en plans d’obres

La Diputació de Lleida aportarà 1,9M€ al Pla General i 2,1M€ al Pla Específic, que inclouen 1,8 M€ per al programa d’arrendaments i subministraments i 300.000 € per al programa de camins comarcals, que augmenta en 50.000 € respecte l’any 2014.

El pressupost per organismes es manté

El pressupost dels organismes es manté per accions, activitats i serveis en termes generals.

En aquest sentit, el pressupost del Patronat de Turisme es consigna amb 2,9M€ i l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) amb una partida de 5,9 M€. L’assignació al Patronat de Promoció Econòmica és de 2,1 M€ i a l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs (OAGRTL), 5,9 M€ com l’exercici en curs.

Lleida, 25 de novembre de 2014

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.70.41.17
premsa@diputaciolleida.cat