Reñé planteja un pressupost 2018 de 129 M€ ‘municipalista, socialment compromès i dinamitzador de l’economia del territori’

Augmenta en 5,17% respecte del 2017, el nivell d’endeutament es manté a la meitat del 2010, i més del 40% es destinarà als ens locals

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, i la vicepresidenta primera, Rosa Perelló, han presentat aquest dilluns la proposta de pressupost consolidat per a l’any 2018, que ascendeix a 129.315.602,30 € (un 5,17% superior en termes percentuals al del 2017) i manté el nivell d’endeutament a la meitat del 2010, quedant-se en el 53%, molt per sota del màxim que permet la llei. És el pressupost més elevat dels darrers 10 anys de la Diputació de Lleida i se sotmetrà a la votació del Ple el dia 30 de novembre.

En roda de premsa, Reñé l’ha qualificat de “municipalista, socialment compromès i econòmicament dinàmic per al territori perquè incentivarà l’economia de les terres de Lleida”. Sobre l’endeutament, el president ha manifestat que “continuem tenint contingut, absolutament contingut, el nivell d’endeutament de la Diputació”, tot recordant que “al 2011 ens vam imposar un pla d’amortització de deute per tal de rebaixar el nivell de deute de la institució”, i ha puntualitzat que “tancarem l’any 2018 amb un endeutament que ratllarà el 53% dels seus recursos ordinaris liquidats”, amb la qual cosa la Diputació estarà “a la meitat d’endeutament que teníem al 2010-2011”, ha puntualitzat Joan Reñé.

La incorporació de nous recursos prové majoritàriament de fons europeus i crèdit financer extern perquè els comptes estan sanejats. Del programa FEDER s’ha consignat l’execució de 7,5 M€.

En relació als organismes autònoms, per a l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL) es destinen 6,3 M€; per al Patronat de Turisme Ara Lleida, 4,4 M€; per al Patronat de Promoció Econòmica, 2,3 M€ i per a l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI), 6,8 M€.

Pel que fa les aportacions a ens locals, l’aportació directa supera el 40% del pressupost (més de 50 M€), a través de diferents línies d’ajut i convocatòries, com el nou Pla Extraordinari de Reforç Municipal (més de 10 M€ per a la segona anualitat), els ajuts per a les llars d’infants municipals i per a transport escolar (3,8 M€), així com també el Pla d’arrendaments i Subministraments Locals (1,8 M€), el Pla de Finançament d’inversions per a la millora de la gestió de l’aigua d’ús públic (1,8 M€), el Pla d’ajuts a manteniment de camins (1,4 M€), els convenis d’assistència financera i de servei de SAT amb els consells comarcals (2,2 M€), així com la previsió d’un nou Pla PUOSC en conveni amb la Generalitat de Catalunya (1 M€), entre altres.

En Salut Pública, es distribuiran més de 17,7 M€ en equipaments i actuacions a totes les comarques, com ara per a consultoris mèdics i a la xarxa hospitalària a les terres de Lleida, especialment a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova.

En l’àmbit de la col·laboració social, el projecte de pressupost destina 7,7 M€ a diferents programes propis de la Diputació i d’altres de participats per diferents entitats o administracions, com són el servei de teleassistència, el Projecte de Suport a l’Habitatge, els ajuts d’Urgència o les col·laboracions amb la Federació d’entitats ALLEM o Creu Roja, per exemple.

Pel que fa a inversions en carreteres, la proposta de pressupost preveu una partida inicial de 2,5 M€, a la qual se li sumarà el romanent del que s’acabi disposant a la liquidació de l’exercici 2017. Cal recordar que al llarg del 2018 s’executaran més d’11,5 M€ d’obres ja actualment en procés de licitació, i és prevista la finalització de dos equipaments nous: l’edifici de serveis municipals a la Rambla Ferran de la ciutat de Lleida i l’Hospital Veterinari de Torrelameu, a la Noguera.

El pressupost de la Diputació també contempla les transferències de capital als 9 consorcis dels quals la institució forma part, una aposta clara per la implantació de l’administració electrònica a la Diputació de Lleida (4,9 M€) i la unitat de compres centralitzada, a fi i efecte de mantenir un nivell d’eficiència en la gestió de la despesa interna de la institució.
Lleida, 27 de novembre de 2018

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat