Reñé planteja un pressupost 2017 de 112 M€ i l’inici d’un Pla extraordinari de 30 M€ extra pel món local i l’economia de Lleida

Reñe_Pressuposto_2017_002_SLI

Presentació del projecte de pressupost 2017

Perquè la bona gestió ha permès rebaixar l’endeutament de la Diputació de Lleida a nivells històrics

 El projecte de pressupost consolidat és de 112.951.587,48 euros, 9’2M€ més que el 2016. L’aportació directa al món local creix i se situa en els 43,5M€

La Diputació de Lleida iniciarà aquest 2017 la major actuació econòmica que ha fet la institució en els darrers anys en favor del món local i l’economia de Lleida. El president de l’ens, Joan Reñé, té clar que és el moment de revertir l’esforç estratègic de gestió que ha permès rebaixar l’endeutament en prop d’un 64% respecte el 2011. Concretament, l’endeutament de la Diputació de Lleida ha passat del 103% al 39,10%, una referència històrica, que permet ara l’obtenció de crèdit i mantenir alhora l’endeutament al voltant del 60%, per sota del 75% màxim que estableix la llei.

L’equip de Govern ha preparat un projecte de pressupost consolidat superior de 112.951.587,489,2M€ més que l’actual– que integren part d’un nou Pla extraordinari de 30M€ extra per als exercicis 2017 i 2018.

En el transcurs de la roda de premsa, Reñé ha explicat que la Diputació de Lleida va prendre el compromís l’any 2011 de reduir l’alt nivell d’endeutament i ha afegit que un cop assolit l’objectiu ara és el moment de plantejar majors disponibilitats. “La institució ha fet un esforç amb contundència aquests darrers anys per fer possible que reduint el nivell d’endeutament puguem posar a disposició dels ajuntaments i del territori 30M€”.

Reñé espera que el pressupost tingui el suport de tots els grups perquè contempla una aportació directa al món local de 43,5M€ (superior als 40M€ del 2016), on destaquen el nou Pla d’Arrendaments i Subministraments Locals (1,8M€); Ajuts per a llars d’infants i transport escolar no obligatori (3,5M€); Pla d’Inversions Locals (1,5M€); el Pla de Camins (1,4M€), entre altres plans destinats a Salut Pública (se n’informa en pàgines posteriors); a la finalització dels edificis pels estudis de Veterinària al Campus d’ETSEA a Lleida i Torrelameu (3M€); així com també al finançament de les diferents inversions presentades als fons europeus i que generaran economia al territori.

El projecte de pressupost 2017 serà sotmès a aprovació el pròxim ple de la Diputació, que serà dijous, 24 de novembre.

En la proposta de pressupost, l’aportació als patronats i fundacions s’incrementa en més d’un 10% de mitjana. L’IEI –que celebrarà el 75 aniversari al 2017- té consignats 6M€ (Any Gaspar de Portolà; Any Granados i rehabilitació dependències, principals projectes); el Patronat de Turisme Ara Lleida prop de 3,7M€ (internacionalització i promoció, grans eixos per al 2017) i el Patronat de Promoció Econòmica 2,2M€ (Pacte d’Alcaldes i gestió de fons comunitaris i projectes estratègics de competitivitat com a eixos destacats).

La institució manté en el pressupost les partides per actuacions extraordinàries i d’urgència que han permès atendre al llarg de l’any diferents eventualitats dels ajuntaments i els consells comarcals. Al llarg de l’any s’han rebut 210 alcaldes.

5 plans de concurrència pública respecte el 2011

 El president de la Diputació de Lleida ha manifestat que en els últims anys totes les noves línies d’ajuts plantejades als ajuntaments ho són per concurrència pública, quedant una disponibilitat per atendre ajuts d’urgència i extraordinaris que demanen tots els ajuntaments. Reñé ha dit que “fins ara cap alcalde s’ha queixat de les formes de distribució dels recursos de la corporació lleidatana”.

 Nou Pla Extraordinari 2017-2018

 S’inicia un nou Pla Extraordinari per als exercicis 2017 i 2018 pel qual es preveu una dotació de 30M€. Sobre la distribució d’aquests recursos, Reñé ha explicat que 20M€ d’aquest total aniran a concurrència pública pels ajuntaments; 4M d’euros als projectes presentats a fiançament europeu i la resta per inversions i vies i obres.

 Nou Pla d’arrendaments i subministraments locals

El projecte de pressupost també contempla la creació del PAS (Pla d’arrendaments i subministraments locals) amb un import d’1,8M€ per a cada anualitat fins al 2019 i que estarà destinat a finançar la despesa corrent dels ajuntaments.

Així mateix es mantenen els convenis amb els consells comarcals. S’hi preveu destinar 2M€ per l’assistència tècnica, econòmica i jurídica i pel servei de SAT.

Pla d’inversions locals

El projecte de pressupost 2017 mantindrà l’import d’1,5M€ del pla d’Inversions Locals (PIL) adreçat als ajuntaments per la realització d’inversions locals.

Pla de manteniment i millora de camins i xarxa viària

 El projecte de pressupost 2017 contempla l’increment de 300.000€ més al Pla de manteniment de camins municipals, que destinarà 1,4€.

El pla d’inversions a carreteres comptarà amb una consignació de 2M€ inicial amb la previsió d’incrementar-ho en 1M€ més.

Pla d’aigües

 La Diputació de Lleida segueix aportant en concepte de gestió de l’aigua als ajuntaments 1,8M€ en el projecte de pressupost.

Inversió al territori per a projecte FEDER i actuacions en Salut Pública

 Nova partida pel fons FEDER i PECT

Es crea una partida nova amb dotació de 4M€ perquè es puguin finançar totes les inversions presentades al FEDER i als Plans d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT). Pel que fa els ajuts FEDER, la Diputació de Lleida ha presentat projectes relacionats amb eficiència energètica i patrimoni natural i turístic; i en relació amb els plans PECT, els projectes són: ‘Emprenedoria i innovació rural’; ‘El bosc: primer recurs d’economia verda’; ‘Porcí. La producció sostenible intel.ligent’; i ‘Plataforma de Gestió d’Innovació de les Terres de Lleida i Pirineu’.

Aportació a Salut Pública i accions de caire social

La partida destinada a Salut Pública serà de 7,6M€ distribuïts entre els diferents ajuts pel manteniment dels consultoris mèdics municipals (1,7M€), els ajuts per la contractació de socorristes per piscines municipals (1,3M€), els ajuts per tanatoris i sales de vetlla municipals (0,8M€) i els ajuts per a entitats socials del territori, tant per la seva activitat ordinària com per la promoció d’hàbits saludables entre la població (2M€).

A més, s’han de sumar les inversions sanitàries al territori i hospitals, ja que es mantindrà la col·laboració amb el Departament de Salut de la Generalitat tant amb inversions a l’Hospital Arnau de Vilanova i a l’Hospital de Santa Maria i d’altres equipaments públics per valor de 5,8M€, com per activitats com el conveni pel cribratge del càncer de colon, el Bus de la Salut o les beques post-MIR amb un total de 1,2M€ .

Aquesta partida se sumarà als 400.000 € destintats als ajuts d’urgència i a la teleassistència per a persones dependents corresponent al conveni amb el Departament de Benestar i Família.

 Finalització dels edificis de Veterinària

Durant l’anualitat 2017 s’acabarà d’executar el conveni amb la Universitat de Lleida (UdL) per la construcció dels equipaments necessaris pels estudis de Veterinària i Ciència i Producció Animal. Es finalitzaran les obres al campus d’Agrònoms i s’executarà el projecte constructiu de  l’edifici de quiròfans docents veterinaris a Torrelameu, annex al CREBA i al Centre d’Estudis Porcins. Per aquest exercici 2017 hi ha una previsió de 3M€ d’inversió que suma en total 6,6M€ previstos.

Gestió interna

El Capítol 1 del projecte de pressupost de 2017 es manté igual que el de l’any 2016, igual que la partida destinada a despeses corrents en béns i serveis que manté la gestió austera que es va iniciar l’any 2011.

Es manté l’aposta per la implementació de la gestió electrònica d’expedients i eines de transparència tant a la Diputació de Lleida com als ajuntaments. El pressupost en aquestes matèries creix en un 30% i se situa en 3,6M€.

Col·laboració amb consorcis

Igualment, la corporació continuarà fent les aportacions corresponents en tots aquells consorcis i fundacions a les quals pertany (GlobaLleida, CEEILleida, Museu de Lleida Diocesà i Comarcal, Consorci de Normalització Lingüística, Estany d’Ivars d’Urgell i Vila-sana, el Centre d’Estudis Porcins, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, el Consorci de la Vall de Boí i el Consorci Segre-Rialb).

Lleida, 14 de novembre de 2016

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat