Reñé participa en la reunió dels presidents de les diputacions catalanes amb el conseller de Salut

ORIreunio_diputacions_amb_conseller_salut_editora_2_5062_0_1

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, juntament amb el president de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve; el president de la Diputació de Girona, Jaume Torramadé, i el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, s’han reunit aquest dimecres amb el conseller de Salut, Boi Ruiz.

L’objectiu de la trobada ha estat compartir estratègies en matèria sanitària a fi de millorar l’atenció a la salut dels ciutadans dels diferents territoris de Catalunya i concretar actuacions de col•laboració, tant pel que fa a la promoció i protecció de la salut, com pel que fa a la prevenció i a l’atenció a la malaltia un cop diagnosticada.

Aquesta és la primera d’un seguit de reunions que se celebraran a les diferents demarcacions territorials amb l’objectiu de concretar actuacions i establir acords de col·laboració a nivell local.
 

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.70.41.17
premsa@diputaciolleida.cat