Reñé obté el suport per tirar endavant els millors pressupostos de la Diputació de Lleida

PLe_novembre_votacio_002_SLI

Ple d'aprovació dels pressupostos 2017

PLe_novembre_votacio_001_SLI

Ple d'aprovació dels pressupostos 2017

Reñe_ple_pressupost_001_SLI

Ple d'aprovació dels pressupostos 2017

Amb una dotació de més de 122 M€, dels quals 53,5 M€ representen una aportació directa al món local

La rebaixa de l’endeutament també ha permès la creació d’un nou pla extraordinari inèdit per als ajuntaments

La Diputació de Lleida ha aprovat per majoria el projecte de pressupost per a l’any 2017. Els comptes són els de major dotació econòmica dels darrers anys gràcies a l’exercici de gestió que ha dirigit el president Joan Reñé: més de 122 M€, amb una aportació directa al món local superior als 53 M€.

La rebaixa de l’endeutament ha permès la creació d’un nou pla extraordinari de 30 M€, 15 M€ dels quals ja estan inclosos en els comptes que ha elaborat el grup de govern de CiU i que ha comptat amb el suport del PSC i UA. ERC, PP i C’s s’han abstingut i la CUP ha votat en contra.

El pressupost per al 2017 és de 122.951.587,48 euros, 19’2 M€ més que el 2016, i suposa la major actuació econòmica que ha fet la institució en els darrers anys en favor del món local i l’economia de Lleida.

Aquest pressupost ja incorpora la posada en marxa d’un nou Pla Extraordinari per als exercicis 2017 i 2018 per al qual es preveu una dotació total de 30 M€. Els primers 15 M€ s’incorporen en el pressupost de 2017 i els altres 15 M€ es destinaran l’any 2018.

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, ha remarcat que “la fórmula que es portarà a terme per la distribució dels 30 M€ del nou pla extraordinari serà la concurrència pública, tal i com s’ha manifestat des del primer dia, i tal i com es fa amb la major part dels ajuts que s’atorguen al món local”.

El president de la corporació ha puntualitzat que les partides d’urgència existeixen per fer front a les demandes dels alcaldes del territori que requereixen una major celeritat, com esllavissades, trencament de murs de contenció o, afectacions per ventades o aiguats, entre d’altres.

Aquest nou pla extraordinari ha estat possible gràcies a l’esforç de contenció dels darrers anys, que han suposat una rebaixa de l’endeutament en prop d’un 64% respecte del 2011. Aquesta disminució del deute permet ara l’obtenció de crèdit i mantenir alhora l’endeutament al 45,7%, per sota del 75% màxim que estableix la llei.

L’aportació directa al món local augmenta en el pressupost de 2017 i se situa en els 53,5 M€ (superior als 40 M€ del 2016), on destaquen el nou Pla d’Arrendaments i Subministraments Locals (1,8 M€); ajuts per a llars d’infants i transport escolar no obligatori (3,5 M€); Pla d’Inversions Locals (1,5 M€); el Pla de Camins (1,4 M€), entre altres plans destinats a Salut Pública, entre d’altres.
En el transcurs del Ple, el president de la Diputació de Lleida ha manifestat als grups polítics que han fet possible l’aprovació del pressupost que “hem de sentir-nos orgullosos perquè els nostres ajuntaments puguin tenir recursos per portar a terme les actuacions i accions necessàries”.

També es crea una partida nova amb dotació de 4 M€ perquè es puguin finançar totes les inversions presentades al FEDER i als Plans d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT).

Durant l’anualitat 2017, s’acabarà d’executar el conveni amb la Universitat de Lleida (UdL) per la construcció dels equipaments necessaris pels estudis de Veterinària i Ciència i Producció Animal. Es finalitzaran les obres al campus d’Agrònoms i s’executarà el projecte constructiu de l’edifici de quiròfans docents veterinaris a Torrelameu, annex al CREBA i al Centre d’Estudis Porcins. Per aquest exercici 2017, hi ha una previsió de 3M€ d’inversió que suma en total 6,6 M€ previstos.

La partida destinada a Salut Pública serà de 7,6 M€, distribuïts entre els diferents ajuts, als quals s’han de sumar les inversions sanitàries al territori i hospitals per valor de 5,8 M€, com per activitats com el conveni pel cribratge del càncer de còlon, el Bus de la Salut o les beques post-MIR, amb un total d’1,2 M€ .

Aquesta partida se sumarà als 400.000 € destinats als ajuts d’urgència i a la teleassistència per a persones dependents corresponent al conveni amb el Departament de Benestar i Família.

L’aportació als patronats i fundacions s’incrementa en més d’un 10% de mitjana.

Altres punts aprovats

El ple de la corporació d’aquest mes de novembre també ha aprovat la delegació a l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la gestió de diferents taxes i impostos municipals dels ajuntaments de Torà, Puigverd de Lleida, Bovera, Plans de Sió, Tàrrega, Aspa i Baldomar.

Igualment, s’ha donat llum verda a l’aprovació de la convocatòria del Pla de manteniment de Camins de titularitat municipal, per a l’anualitat 2016 i a la ratificació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i la Fundació bancària “la Caixa”, per a la preservació dels valors naturals dels municipis de la demarcació de Lleida.

El Ple també ha aprovat el conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i l’Ajuntament d’Almatret, pel traspàs de les carreteres LV-7046a, LV-7046b i LV-7046c.

Finalment, s’ha aprovat l’acord de modificació parcial dels Pactes/conveni del personal de la Diputació de Lleida i dels seus organismes autònoms dependents per adequació a la nova relació de llocs de treball.

Lleida, 24 de novembre de 2016

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat