Reñé lliura els certificats als alumnes de les Escoles Especials de la Diputació de Lleida

ORIcertificat_escoles_especials_editora_2_6424_0_1

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, ha lliurat els certificats als 7 alumnes de les Escoles Especials que han participat en el Programa de Qualificació Professional Inicial d’Auxiliar en vivers jardins i centres de jardineria, i als 3 alumnes del Programa de Diversificació Curricular – Transició a la Vida Adulta Tèxtil i Confecció. A l’acte també ha assistit la diputada Josefina Bernades.

El Programa de Diversificació Curricular – Transició a la Vida Adulta Tèxtil i Confecció pretén oferir una alternativa de formació laboral per tal d’ampliar les vies d’oportunitats i d’accés al món laboral dels alumnes. En aquest cas es fa una adaptació dels estudis que es cursen en un cicle formatiu de grau mitjà de tèxtil, confecció i pell, a les característiques dels alumnes de les Escoles Especials de la Diputació de Lleida.

El Programa de Qualificació Professional Inicial d’Auxiliar en vivers jardins i centres de jardineria ofereix als alumnes una preparació suficient per a l’execució de tasques professionals mitjançant l’adquisició d’habilitats i competències laborals, el desenvolupament d’actituds laborals de seguretat en la feina i d’acceptació de les tasques i les normes de treball.

Les Escoles Especials de la Diputació de Lleida acullen alumnes amb necessitat educatives especials de 0 a 18 anys que presenten discapacitats psíquiques a les quals poden anar associades deficiències auditives.
Els diferents professionals responsables de l’educació dels alumnes els orienten en l’aprenentatge i en l’adquisició de capacitats d’integració.

Lleida, 4 de juliol de 2014

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.70.41.17
Cap de l’Àrea de Comunicació, Maricel Pujol
premsa@diputaciolleida.cat

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.70.41.17
premsa@diputaciolleida.cat