Reñé inaugura la jornada sobre el BIM, una metodologia que uneix noves tecnologies i eficiència en el procés constructiu

Reñe_Jornada_BIM_001_SLI

Reñe_Jornada_BIM_002_SLI

Reñe_Jornada_BIM_004_SLI

Es tracta d’una nova forma de treballar que es comença a implantar en el sector de la construcció que aposta per una major col·laboració entre tots els agents i abasta tot el cicle de vida de l’edifici

La Diputació de Lleida ha acollit aquest dijous la Jornada Building Information Modelling (BIM), una nova metodologia de treball que integra models tridimensionals i bases de dades amb l’objectiu d’abastar tot el cicle de vida de l’edifici des del projecte, passant per l’execució de l’obra, l’explotació, manteniment i fins i tot l’enderroc del mateix al final de la seva vida útil.

La jornada, organitzada per l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC) juntament amb la Diputació de Lleida, està adreçada a les administracions públiques, empreses i professionals que estiguin interessats a tenir-ne una primera aproximació d’aquesta nova metodologia de treball.

La jornada, a la que han assistit unes 120 persones, és una introducció a la metodologia i els processos BIM i inclou l’exposició de diferents casos d’aplicació pràctica a projectes reals.

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, ha inaugurat la Jornada Building Information Modelling (BIM), que també ha comptat amb el director general de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC), Francisco Diéguez, i amb el director tècnic de l’ITeC, Ferran Bermejo.

En la seva intervenció, Reñé ha destacat la importància d’acollir jornades com aquesta que permeten abordar nous reptes estretament relacionats amb conceptes com la recerca, el treball en xarxa, les noves tecnologies i l’eficiència
El context actual, amb una davallada de la construcció d’obra nova, fa encara més imprescindible la formació i la informació tant per als tècnics i professionals implicats (arquitectes, enginyers, etc.) com per a les administracions, ha indicat el president de la Diputació de Lleida.

Amb el Building Information Modelling (BIM) i la modelització virtual única que simula l’edifici o infraestructura construïda es disposa d’un prototip complet abans d’executar l’obra o construcció i és possible la detecció de problemes i incoherències abans que es produeixin realment en la fase d’execució, amb el consegüent estalvi de costos.

La metodologia BIM treballa de manera conjunta amb tots els intervinents en temps real, agilitzant i optimitzant el sistema i des de qualsevol lloc del món, anticipant-se a la majoria d’imprevistos.

Lleida, 1 d’octubre de 2015

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.70.41.17
premsa@diputaciolleida.cat