Reñé inaugura a Linyola una inversió de mig milió d’euros a les travesseres urbanes

ORIjoan_rene_-_inauguracio_linyola_001_editora_2_6281_3

La Diputació de Lleida completa així les obres de la variant, inaugurada l’any 2002

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, ha inaugurat aquest diumenge les obres d’arranjament i d’asfaltatge de la travessera urbana LP-3322a (punts quilomètrics 0 a 1,930) i del tram de la carretera local LV-3331 (punts quilomètrics 0 a 0,596) al seu pas per Linyola.

El cost total de l’obra efectuada ha ascendit a 474.810 euros i ha consistit en una rehabilitació estructural del ferm en funció de l’estat dels paviments, la millora del sistema de drenatge superficial i l’actualització de la senyalització vertical i horitzontal.

Reñé ha estat rebut per l’alcalde del municipi, Josep Capdevila; el president del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, Francesc Fabregat, i el director general i la presidenta de Benito Arnó e Hijos, Albert Arqués i Aurora Arnó, respectivament.

Després de signar el Llibre d’Honor, el president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, i l’alcalde de Linyola, Josep Capdevila, han signat les actes de traspàs a l’Ajuntament de Linyola de les dues carreteres, que fins ara eren propietat de la corporació lleidatana.

La cessió de les dues travesseres ha portat associada una actuació prèvia de millora i rehabilitació del ferm per tal que el traspàs es faci amb les carreteres en perfectes condicions.

Després de la tradicional tallada de cinta inaugural, el president de la Diputació de Lleida ha manifestat la seva satisfacció per “poder complir amb un compromís que fa molts anys que la corporació lleidatana tenia amb Linyola”. Reñé ha recordat que l’any 2002 es va obrir al trànsit la variant del municipi i ha afegit que des d’aquell moment “calia fer les actuacions oportunes perquè aquest tram urbà passés a la gestió municipal en perfectes condicions”.

El president de la Diputació de Lleida ha explicat que aquest projecte ha suposat un esforç per part de la corporació, ja que “la situació econòmica no és favorable”, però que “s’ha aplicat un concepte d’eficiència i austeritat que ha permès rescatar petites partides que si se sumen donen la possibilitat de fer aquest tipus d’actuacions”.

En la seva intervenció, Reñé ha destacat la importància que les institucions del territori treballin de forma conjunta i unida en favor dels petits municipis i dels serveis oferts des de la proximitat.

Finalment, també ha afirmat que la propera actuació que es faci a Linyola serà l’ampliació del pont a l’entrada del municipi, en resposta a la petició que li ha fet l’alcalde.

Característiques de l’obra realitzada

Les actuacions que s’han efectuat són les següents:

  • Drenatge superficial, mitjançant la construcció de cunetes de seguretat revestides de formigó i col·lectors de clavegueram de pluvials per connectar amb el desguàs general del Reguer a la LP-3322a i cunetes de seguretat revestides de formigó a la LV-3331.
  • Rehabilitació del ferm utilitzant una tècnica de reciclat del paviment existent amb una beurada d’aigua i ciment. El material resultant és un sòl ciment utilitzat com a capa base de paviments. Com a capa de trànsit s’ha utilitzat aglomerat bituminós en calent.
  • Senyalització vertical i horitzontal. S’han instal·lat senyals de trànsit noves i s’ha limitat el tonatge a 25 Tn. Igualment, dins de la travessia s’han habilitat tres elements reguladors de velocitat, consistent en dos esquenes d’ase i un pas de vianants elevat, per tal de millorar la seguretat viària al casc urbà de Linyola.

Amb la construcció de la variant de Linyola, la carretera LP-3322a únicament funciona en règim urbà i té una longitud de 1.930 metres dels quals 1.022 metres corresponen a la travessera urbana.

En el cas de la carretera LV-3331, que connecta Linyola amb Penelles, el tram afectat per l’obra és el que va de Linyola fins a la variant de la població. La carretera té una longitud de 596 metres, dels quals 331 metres corresponen a la travessia urbana.

Linyola, 30 de març de 2014

Per a més informació:
Telèfons de contacte: 973.70.41.25
Cap de l’Àrea de Comunicació, Maricel Pujol
premsa@diputaciolleida.cat

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat