Reñé aconsegueix el suport unànime als pressupostos de la Diputació de Lleida per quart any consecutiu

Moment de l'aprovació per unanimitat del pressupost per al 2015

Moment de l'aprovació per unanimitat del pressupost per al 2015

Moment de l'aprovació per unanimitat del pressupost per al 2015

Moment de l'aprovació per unanimitat del pressupost per al 2015

El president agraeix al Ple la coresponsabilitat i la voluntat de consens demostrada per tots els grups i destaca el vessant municipalista i la prioritat d’atenció als ciutadans del pressupost per al 2015 que ascendeix a 106M€

El Ple també aprova un Pla de Finançament Extraordinari perquè ajuntaments i consells cobrin 15,4M€ abans d’acabar l’any

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, ha agraït la coresponsabilitat de tots els grups de la corporació (PSC,ERC i PP) que per quart any consecutiu han votat a favor del pressupost presentat a votació per l’equip de govern de CiU-CDA en el Ple d’aquest dijous.

La unanimitat en tota una legislatura és un fet inèdit en aquesta institució. Per Reñé, els comptes s’han fet des d’una clara vocació municipalista i d’atenció a la ciutadania per garantir drets i atendre a la realitat dels ajuntaments en aquests moments de dificultats.

“Tothom que ha demanat qualsevol ajut o col•laboració a la Diputacio ha estat sempre atès perquè tots els pressupostos elaborats en aquest mandat estan adequadament encarats, tal i com ho demostra el suport unànime que han donat els diputats”.

El pressupost 2015 ascendeix a 106M i prop de 40 milions es destinen directament al món local. Extraordinàriament, la Diputació de Lleida tancarà l’any 2014 amb una aportació de 15,4M€ més per ajuntaments i consells comarcals per facilitar liquidat a l’administració local.

L’esforç continuat de l’equip de govern per reduir l’endeutament, farà possible que Reñé tanqui el mandat 2011-2015 amb una disminució del deute de la Diputació en 34,7M d’euros menys en relació al 2011. Una xifra sense precedents, que suposa l’assoliment del 46,8% sobre els ingressos corrents, lluny del 75% màxim que estableix la llei.

Des de l’any 2011 fins al 2015 el nivell d’endeutament s’haurà reduït en 45,22 punts percentuals; és a dir, s’haurà minorat el capital pendent de la institució dels 83,6M€ fins als 48,9M€.

L’atenció social també és una prioritat d’aquest pressupost i es manté el suport als ajuntaments i a les famílies en conceptes com llars d’infants (3,9M€), menjador escolar i transport no obligatori o ajuts en teleassistència. En total es destinen 8,5 M€ en acció social directa a les persones, també mitjançant el suport a 1.200 entitats locals i associacions sense ànim de lucre.

La partida de Salut Pública augmenta en 1,1M€ fins als 17,4M€, s’incorpora un nou concepte de manteniment d’estructures en vies provincials (amb un 1M€) i la inversió en el manteniment de la xarxa de carreteres de la corporació i de les carreteres municipals passa dels 6,5 M€ als 9,7M€.

La Diputació de Lleida aportarà 1,9M€ al Pla General i 2,1M€ al Pla Específic, que inclouen 1,8 M€ per al programa d’arrendaments i subministraments i 300.000 € per al programa de camins comarcals, que augmenta en 50.000 € respecte l’any 2014.

Amb el pressupost previst per al 2015, la corporació lleidatana també reduirà 3M€ corresponents als plans anteriors del Pla Específic i del PUOSC dels anys 2008-2012, liquidant per complert aquestes anualitats.

El pressupost dels organismes es manté per accions, activitats i serveis en termes generals.

15,4M€ addicionals per als ajuntaments i consells comarcals

Els criteris de contenció, prudència i rigor que l’equip de govern de la Diputació de Lleida ha aplicat en la gestió de la corporació han permès fer un pagament extraordinari de 9M€ als ajuntaments i 6,4M€ als consells comarcals. Aquest ha estat un dels punts que s’han aprovat aquest dijous en el transcurs del ple de la corporació.

Aquests 15,4M€ se sumen així als 39M€ en concepte d’ajuts als ajuntaments, consells comarcals i organismes dependents que contempla el pressupost de la corporació per al 2015.

Mocions aprovades

El ple ha aprovat una moció de declaració de responsabilitat pel 9N en la que s’acorda que els diputats que voten a favor de la present moció van participar activament en la celebració de la jornada del 9N, i assumeixen totes les responsabilitats que se’n puguin derivar i admeten ser coautors de les accions que s’imputin al President de la Generalitat i altres membres del Govern derivades de l’organització i execució del citat procés democràtic.

També s’ha aprovat una moció en defensa de la sanitat pública i de qualitat i en suport a la constitució d’un Sistema Integral de Salut a les comarques de Lleida i Pirineu, sota la forma de consorci de naturalesa pública. El text també demana que el sistema integral de salut disposi dels recursos humans i materials necessaris per desenvolupar amb eficàcia les seves funcions.

Finalment, el ple ha donat llum verda a una tercera moció que expressa el rebuig al sistema de la llicència esportiva única, aprovat per l’Estat espanyol, “que comportarà que els nostres esportistes, clubs i federacions veuran afeblida la seva autonomia, perjudicada la seva economia i disminuïda la seva capacitat per a gestionar l’esport català”.

Altres punts aprovats

Entre els punts que també han estat aprovats pel ple d’aquest mes de novembre destaquen la delegació per part dels ajuntaments d’Alcoletge, Sarroca de Lleida, Tornabous i Vallfogona de Balaguer i del Museu de Lleida de la recaptació de diferents impostos a l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals.

També s’ha donat llum verda a l’addenda al conveni de col•laboració interadministrativa entre la Diputació de Lleida, el Servei Català de la Salut i l’ajuntament del Palau d’Anglesola, per a l’actualització d’infraestructures sanitàries al municipi del Palau d’Anglesola.

El ple ha ratificat el conveni entre la Diputació de Lleida i la Fundació “La Caixa”, per a la preservació i difusió dels valors naturals dels municipis de la demarcació de Lleida.

Finalment, també ha aprovat el projecte d’obres complementàries de drenatge a la N-141f entre Les Oluges i Sant Ramon i el projecte constructiu per al condicionament de la LV-9131 entre Vilanova de Meià i Santa Maria de Meià.

Lleida, 27 de novembre de 2014

 

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.70.41.17
premsa@diputaciolleida.cat