Reforcem els ajuts d’urgència i teleassistència

ORIreunio_consells_comarcals_i_alcaldes_joan_saura_001_editora_2_5772_0_1

ORIreunio_consells_comarcals_i_alcaldes_joan_saura_002_editora_2_5772_0

La Diputació de Lleida incrementarà l’aportació que aquesta institució fa als consells comarcals en concepte d’ajuts d’urgència i teleassistència durant aquest exercici amb la voluntat de poder atendre un major nombre de persones que es troben en situació de risc social a les comarques de Lleida.

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, ha fet aquestes declaracions després de la celebració de la reunió amb consells comarcals i ajuntaments capitals de comarca que s’ha celebrat aquest divendres i ha tingut entre els principals punts de l’ordre del dia l’anàlisi de la situació socioeconòmica de les comarques de Lleida.

“Hi ha una línia vermella que no podem permetre que es traspassi. Hem de garantir les necessitats bàsiques de les persones perquè no es produeixi un trencament social”, ha explicat Reñé.

En les seves intervencions, els representants del món local han coincidit en la necessitat de mantenir aquest diàleg social per plantejar les problemàtiques existents i consensuar possibles accions o actuacions amb el suport de la Diputació de Lleida.

Durant el 2012, a través dels ajuts d’urgència que finança en part la Diputació de Lleida, els consells comarcals van atendre prop de 4.000 persones, segons dades facilitades pels mateixos consells, que són els qui estableixen els criteris per a l’atorgament d’aquest ajut puntual i per casos de gran necessitat.

L’any 2012 la corporació va destinar 240.000 euros en conceptes d’ajuts d’urgència i teleassistència. Aquest 2013, l’aportació s’incrementarà en un 50%, de manera que es disposarà inicialment de 350.000 euros per aquests conceptes i per aquestes línies d’ajut.

Així mateix, i en l’àmbit de la gestió i recaptació de tributs, la corporació també ha donat i dóna facilitats perquè els contribuents puguin demanar una pròrroga del pagament dels rebuts. L’any 2012 se’n van atendre 1.217, de peticions en aquest sentit.

“Som conscients que això no soluciona el problema, però és la demostració del compromís dels ens locals per detectar a temps i evitar situacions de risc social extrem”, ha indicat Reñé.

La reunió ha comptat amb la participació del director del serveis territorials de Benestar Social i Família a Lleida, Joan Saura, que ha destacat la col•laboració que la Diputació porta a terme en aquest sentit amb els consells comarcals com a important per evitar situacions de “fractura social”.

Saura ha destacat la importància del treball conjunt i en xarxa, així com el compromís i l’increment dels ajuts de la corporació per tal de mantenir l’estructura social.

Revisió de les lleis de reforma local

En el transcurs de la reunió també s’han analitzat les propostes que tant l’Estat central com la Generalitat plantegen en relació amb la reforma de l’administració local. “Els consistoris són prou grans per saber quins serveis poden i volen oferir als ciutadans, que deixin fer als ajuntaments”, ha dit Reñé, que ha reiterat la defensa que les entitats municipals descentralitzades continuïn sent considerades ens locals a la proposta de llei de governs locals.

Lleida, 1 de març de 2013
 

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat