Reduïm a la meitat el termini de pagament a proveïdors

Reunió_coordinacio_11_02_2016_003_SLI

Reunió de l'equip de coordinació de la Diputació de Lleida

La Diputació de Lleida i els seus organismes han reduït a la meitat el període mig de pagament als proveïdors respecte del segon trimestre de 2012, la qual cosa suposa un èxit en la millora dels processos interns.

Aquesta reducció és el resultat de la implementació d’una sèrie de mesures i accions que es van iniciar sota la presidència de Joan Reñé amb l’objectiu de reduir els temps de pagaments i situar-se encara més per sota del termini màxim de 60 dies de pagament que estableix la Llei 15/2010 de lluita contra la morositat.

Les dades corresponents al segon trimestre de 2012 indicaven que la mitjana de pagament era de 61,9 dies i al quart trimestre de 2015 aquest termini es va reduir fins als 30 dies des de la presentació de la factura.

La modificació dels procediments en la gestió administrativa evita que les factures s’encallin i que els proveïdors cobrin dins un termini reduït.

Lleida, 1 de març de 2016

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.70.41.17
premsa@diputaciolleida.cat