Ramon Boixadera Vinós, nou director de PROMECO

Graduat en Administració i Direcció d’empreses, Diplomat en Ciències Empresarials i Llicenciat en Educació Física per la Universitat de Lleida, ha impulsat diferents projectes i programes vinculats al suport a les empreses i a les persones emprenedores com ‘Nexus’, ‘Accelera el Creixement’ i ‘Reempresa’ entre d’altres. 

Ramon Boixadera Vinós serà el nou director de PROMECO a partir de l’1 de desembre, data de la seva incorporació. Boixadera és Graduat en Administració i Direcció d’empreses per la Universitat Internacional de la Rioja, Diplomat en Ciències Empresarials i Llicenciat en Educació Física per la Universitat de Lleida. També ha cursat un Màster en Administració d’Empreses (MBA) a EADA i un Màster en gestió i administració de l’esport a la Universitat Complutense de Madrid.

Boixadera va néixer a Lleida, el 18 de maig  de 1974. Va iniciar-se en càrrecs de gestió essent gerent de l’Associació Lleidatana d’Handbol (1998-2003) i del Club Esportiu Lleida Llista Blava (2001-02). Al 2005 es va incorporar com a tècnic superior a la Gerència de Serveis d’Esports de la Diputació de Barcelona, assumint tasques vinculades amb la coordinació amb serveis centrals de Diputació de Barcelona en els àmbits de relacions internacionals, indicadors de gestió, formació, sistemes d’informació i comunicació, entre altres; essent  el promotor i coordinador del programa ‘Euro Sport Health’, un projecte cofinançat per la Comissió Europea.

A l’any 2013 es va incorporar com a Cap de Subsecció de Suport a les Iniciatives Empresarials Locals del Servei de Teixit Productiu de la Diputació de Barcelona. Durant tots aquests anys ha impulsat a la demarcació de Barcelona diferents projectes i programes vinculats al suport a les empreses i a les persones emprenedores com ‘Nexus’, ‘Accelera el Creixement’, ‘Reempresa’, ‘Cultura Emprenedora a l’Escola’, ‘Recull d’activitats de suport al teixit empresarial’ i el programa de formació a tècnics locals.

Aquesta activitat professional s’ha vist complementada també amb la docència, exercint formació vinculada al món de la gestió esportiva i assumint també responsabilitats en grans esdeveniments esportius a nivell internacional.

Lleida, 18 de novembre de 2019

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.70.41.17
premsa@diputaciolleida.cat