Presentació del resultats de les campanyes arqueològiques dutes a terme pel Servei d’Arqueologia de l’IEI el 2011

ORIexcavacions_arqueologiques-01_editora_2_5040_0_1

El Servei d’Arqueologia de l’IEI ha fet durant el 2011, 28 actuacions, entre col•laboracions i actuacions pròpies en l’àmbit de la recerca. Així, destaquen les que s’han dut a terme a la Serra del Calvari (la Granja d’Escarp); el Castell-Sant Joan Vell (Térmens); La Pedrera (Vallfogona de Balaguer-Térmens); la Moreria (Seròs); i l’Estudi geoarqueològic de la Vall del Segre.

Pel que fa a actuacions en espais de la Diputació de Lleida destaca la excavació sistemàtica de tot l’entorn est i sud-est d’Avinganya (Seròs), i la efectuada a la zona urbana del carrer Rambla Ferran 17-19 de Lleida.

La col•laboració amb els consells comarcals ha estat centrada en les actuacions en castells. Concretament, s’ha treballat en el castell de Maldà i en el Castell de Ciutadilla.

González també ha destacat actuacions com les que s’han fet a la Bassa d’en Gallart, a Fulleda, o la que s’ha dut a terme a l’església romànica de Sant Martí, al nucli de Naens, al municipi de Senterada, o la que s’ha iniciat fa poques setmanes al Castell de Sarroca de Lleida, com les més significatives de les que s’han fet en l’àmbit municipal.

També s’han destacat les col•laboracions en excavacions que es mantenen d’altres anualitats com la que hi ha amb la Universitat Autònoma de Barcelona, aportant suport econòmic en actuacions com la de la Cova Gran (les Avellanes-Santa Linya), la Roca dels Bous (Llorenç-Camarasa), o Abric Pizarro (Àger), totes elles del paleolític mitjà.

Lleida, 21 de desembre de 2011
 

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat