Posem en marxa una oficina de transparència per assessorar el món local

Sessio_informativa_transparencia_001_SLI

Serà operativa a partir del 2 de novembre i avui s’ha presentat al Col·legi de Secretaris i Interventors en una sessió formativa a la Diputació

La Diputació de Lleida ha presentat aquest divendres al Col•legi de Secretaris i Interventors els serveis de l’Oficina Tècnica de la Transparència i Llei Orgànica de Protecció de dades (LOPD), que serà operativa a partir del 2 de novembre.

Estarà formada per un equip multidisciplinari de tècnics en informàtica, assessoria jurídica i tècnica de la Diputació de Lleida i comptarà amb un portal web d’ajut i resolució de dubtes on les entitats locals podran donar d’alta les seves peticions i formular les seves consultes sobre la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal.

Cal recordar que aquesta acció s’emmarca en l’acció coordinada que la Diputació de Lleida, la resta de diputacions catalanes i la Generalitat estan portant a terme per donar suport als ens locals en la implementació de la llei de transparència a partir de l’any 2016.

Lleida, 23 d’octubre de 2015

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.70.41.17
premsa@diputaciolleida.cat