Ple extraordinari de la Diputació de Lleida

ORIdsc_0038_editora_2_4826_0_1

El Ple extraordinari de la Diputació de Lleida celebrat aquest divendres ha guardat un minut de silenci per les víctimes de l’atemptat de Noruega, a l’illa d’Utoya i a Oslo, després de la lectura d’un manifest en què el president de la Corporació, en nom de tots els grups polítics que la integren, ha mostrat el condol a les famílies de les víctimes i la seva solidaritat a la societat noruega, refermant la defensa del valor de la vida per sobre de qualsevol altre.

La celebració d’aquest minut de silenci ha tingut lloc a la finalització de la sessió en la qual s’ha aprovat també la creació i composició de les Comissions Informatives Permanents, de la Comissió Especial de Comptes, i altres de caràcter específic, tal com s’estableix a continuació:
 • Cooperació Municipal, presidida pel diputat de CiU, Xavier Pont
 • Noves Tecnologies, presidida pel diputat de CiU, Marc Escarré
 • Acció Territorial, presidida pel diputat de CiU, Antoni Navinés
 • Serveis Tècnics¸ presidida pel diputat de CiU, Antoni Villas
 • Finances i Gestió de Tributs, presidida pel diputat de CiU, Josep Maria Roigé
 • Recursos Humans i Planificació, presidida per la vicepresidenta Rosa Maria Perelló
 • Recursos Patrimonials i Contractació, presidida pel vicepresident, Josep Ibarz
 • Sostenibilitat i Serveis Externs, presidida pel vicepresident, Miquel Padilla
 • Salut Pública, presidida pel diputat de CiU, Antoni Ponz
 • Turisme, presidida pel diputat de CiU , Gerard Sabarich
 • Promoció Econòmica, presidida pel vicepresident, Pau Perdices
En relació amb la legislatura anterior, la novetat és la creació de la Comissió de Salut Pública que gestionarà els programes d’actuació en matèria d’assistència i cooperació amb els ajuntaments en l’àmbit de la protecció i promoció de la salut pública finançats amb fons estatals.
També s’han constituït les comissions especials de:
 • Junta de Portaveus, presidida per Joan Reñé, president de la Corporació
 • De Transferències, presidida per Joan Reñé, president de la Corporació
 • Comissió Especial de Comptes, presidida pel diputat de CiU, Josep Maria Roigé
 • De caràcter sòcio-laboral, presidida per Joan Reñé, president de la Corporació
En el mateix Ple també s’han nomenament els representants de la Corporació en els seus organismes autònoms, consorcis i corporacions.
D’altra banda, el Ple també aprovat la moció de rebuig al recurs d’inconstitucionalitat anunciat pel Consell de Ministres contra la Llei 35/2010 de l’occità aranès a l’Aran. La moció va ser entrada a registre pel grup de CDA i s’hi han adherit els grups de CiU, PSC i ERC, de manera que s’ha presentat conjuntament en el Ple.
El Ple també ha donat el vist-i-plau a la proposta de delegació de la recaptació, en via executiva de diverses taxes municipals de l’ajuntament d’Almacelles, així com la proposta presentada per l’Ajuntament de Fulleda, de gestió i recaptació, en via voluntària i executiva, de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.70.41.17
premsa@diputaciolleida.cat