Ple de la Diputació de Lleida

ORIdiputacio-logo_editora_2_6274_0_1

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.

CORPORACIÓ I PRESIDÈNCIA.

2.- Aprovació pla estratègic de subvencions, exercici 2014.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE FINANCES I GESTIÓ DE TRIBUTS.

Del 3 al 23.- Acceptació de la delegació de diferents tributs efectuada pels ajuntaments de Tremp, Cervera, Artesa de Lleida, Alguaire, Baronia de Rialb, Bellver de Cerdanya, La Fuliola, EMD de Gerb, Preixana, Soleràs, Sunyer, Torrefarrera, Les Valls d’Aguilar, Vilagrassa, Montoliu de Lleida, Barbens, Cubells, Guixers, Térmens, Torregrossa i el Consell Comarcal del Pallars Sobirà a través de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, de les facultats que aquests ajuntaments tenen atribuïdes en matèria de gestió i recaptació.

24.- Reconeixement de crèdits corresponents al pressupost de 2013, de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms dependents.

25.- Modificació del pressupost de la Diputació de Lleida i de les bases d’execució del pressupost, exercici 2014.

COMISSIÓ INFORMATIVA D’ACCIÓ TERRITORIAL.

26.- Incorporació de la Diputació de Lleida, com a Patró de la Fundació Privada AREMI, i aprovació dels estatuts que regeixen aquests ens associatiu.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL.

27.- Aprovació del conveni de col•laboració entre la Diputació de Lleida i els Consells Comarcals de la demarcació de Lleida, en matèria de cooperació i assistència municipal, anualitat 2014.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SOSTENIBILITAT I SERVEIS EXTERNS.

28.- Ratificació del conveni entre la Comunitat de Regants del Segrià Sud i la Diputació de Lleida, per al pagament derivat de la transformació en regadiu de la finca La Devesa de Maials.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS TÈCNICS.

29.- Aprovació del “Projecte constructiu. Carretera LP-7013. Variant de la Pobla de Cérvoles. Tram: PK 9+740 al 11+376”.

30.- SEGUIMENT, CONTROL I GESTIÓ CORPORATIVA.

a) Coneixement decrets de Presidència, dictats durant el proppassat mes de febrer.
b) Ratificació decrets de la Presidència.
c) Coneixement resolucions adoptades per la Junta de Govern.
d) Mocions.
e) Assumptes d’urgència.
f) Precs i preguntes.

Per a més informació: 
Telèfons de contacte: 973.70.41.25
Cap de l’Àrea de Comunicació, Maricel Pujol
premsa@diputaciolleida.cat

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat