Nou programa de suport a les escoles bressol municipals

Escoles Especials Llar de St.Josep

La Diputació de Lleida destinarà 2  professionals de les Escoles Especials Llar de Sant Josep a l’aplicació d’un programa d’estimulació del Llenguatge i la comunicació per infants de 0 a 3 anys

La Diputació de Lleida destinarà 2 professionals de les escoles especials de la seva titularitat a l’aplicació d’un nou programa d’estimulació del llenguatge i la comunicació per a infants de 0 a 3 anys matriculats en escoles bressol municipals.

Aquest acord amb el departament d’Ensenyament de la Generalitat és fruit de l’experiència de les Escoles Especials Llar de Sant Josep de la Diputació de Lleida, especialitzades en la intervenció amb alumnes que presenten dificultats d’audició, llenguatge i comunicació.

 Característiques del programa

El P.E.L.C (Programa d’Estimulació del Llenguatge i la Comunicació 0-3) contempla l’assessorament continuat als docents de les escoles bressol municipals que atenen alumnes amb dificultats d’audició, llenguatge i comunicació per ajudar a resoldre les eventuals dificultats que sorgeixen en la pràctica docent; una atenció individualitzada a les famílies dels alumnes que presentin aquestes dificultats per acompanyar-los en el seu procés educatiu i una intervenció directa individual a alumnes amb aquestes necessitats.

Així mateix, també  incideix en dos sectors més, implicats en la detecció i intervenció d’aquestes dificultats: els serveis mèdics per a la sensibilització davant les necessitats d’aquesta població, oferint pautes per a la millora de l’atenció a aquest alumnes; i als alumnes de cicles formatius o graus d’educació Infantil tenint en compte que seran el personal docent del futur.

Les Escoles Especials Llar de Sant Josep són un centre de titularitat pública de la Diputació de Lleida que atén alumnes d’entre 3 i 21 anys amb discapacitat. Aquests infants i adolescents no poden seguir l’escolaritat en un centre ordinari per les seves limitacions cognitives, auditives o motrius i requereixen una atenció especial que potenciï al màxim les seves capacitats.

El centre està reconegut pel seu caràcter pioner en l’atenció a les persones sordes i té el seu origen en el període de la Mancomunitat de Catalunya.

Lleida, 22 d’octubre de 2014

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat