Millores al camí de Térmens a Bellvís

cami_Bellvis-termens-WEB

La Diputació de Lleida ha iniciat les obres de rehabilitació del ferm del camí municipal que connecta les poblacions de Térmens i Bellvís per un  import global de 119.986,84 euros. S’hi faran tractaments als trams de calçada més deteriorats amb regs asfàltics monocapa i bicapa. El traçat d’actuació és de 6,6 km i es preveu que l’obra estigui acabada aquest mateix mes.

Lleida, 3 de maig de 2018

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.70.41.17
premsa@diputaciolleida.cat