Millorarem l’accés del camí de la urbanització Bassatorre a la carretera local de  Puigverd de Lleida a Margalef (N-240)

Estat de les carreteres

La Comissió de Serveis Tècnics de la Diputació de Lleida ha dictaminat favorablement per unanimitat aquest projecte

La Comissió de Serveis Tècnics de la Diputació de Lleida ha dictaminat favorablement per unanimitat aquest dilluns el projecte constructiu de seguretat vial que contempla la millora de l’accés del camí municipal que comunica la carretera local LV-7022 de Puigverd de Lleida a Margalef amb la urbanització de Bassatorre.

Des de la construcció de la línia d’alta velocitat ferroviària, la intersecció actual del camí amb la carretera no té la necessària visibilitat, ja que en aquell punt la via es troba elevada respecte del terreny natural. L’alçada dels terraplens –de més de 9 metres- impedeix que els vehicles que s’incorporen a la carretera des del camí ho facin amb seguretat.

L’Ajuntament de Puigverd de Lleida, fent ressò de la preocupació dels usuaris del camí, havia sol·licitat tant a l’empresa pública ADIF com a la Diputació de Lleida una possible solució a aquest problema.

Finalment, la Diputació de Lleida, com a titular de la carretera LV-7022, ha redactat un projecte que trasllada l’embocadura del camí uns 150 metres en direcció a Margalef, amb un nou traçat que incorpora un pont sobre el canal auxiliar d’Urgell, que també discorre paral·lel a la via.

Aquesta actuació té un pressupost d’execució de 111.477 euros i unes expropiacions per afectació de terrenys de 1.366 euros.

En la mateixa comissió s’ha informat favorablement del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Almatret per efectuar el traspàs de la travessera urbana d’Almatret i de dos trams a ple camp de la carretera LV-7046 de Maials a Almatret.

La corporació va destinar un pressupost de 153.238 euros en millores a la travessera urbana, que incloïen obres de pavimentació i serveis d’evacuació de pluvials, actuacions que ja estan realitzades.

 

Lleida, 8 de novembre de 2016

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat