Més transferències als municipis i atenció social en el Pressupost 2014

ORIjoan_rene_pressupost_2014_001_vr_editora_2_6187_0_1

ORIjoan_rene_pressupost_2014_002_vr_editora_2_6187_1

Pressupost consolidat de 102.332.659 euros, que s’aprovarà en el Ple de divendres 20 de desembre

Més d’un terç del pressupost, 38,3 M€, serà pels ajuntaments i els consells comarcals, la qual cosa suposa un increment de 2,3 M€ més respecte el 2013

Es destinaran 5,8M€ per a activitats i diferents accions socials, com les llars d’infants i el menjador i transport escolar no obligatori

Es preveu una disminució de l’endeutament de la institució en 8,6M€, la qual cosa situaria la corporació en un nivell d’endeutament d’entre el 57 i el 60%

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, juntament amb la portaveu del grup de CiU, Rosa Pujol, han presentat aquest dilluns en roda de premsa el projecte de pressupost que ha elaborat l’equip de govern de CiU i CDA per a l’any 2014 i que ascendeix a un total consolidat de 102.332.659 euros, pràcticament el mateix que l’any 2013, que va ser de 102.558.814 euros.

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, ha explicat que “es tracta d’un pressupost per tenir una compromesa atenció absoluta i prioritària als ajuntaments del nostre territori i als ciutadans”. Els ingressos estan pressupostats des de la prudència i la despesa des de la priorització municipal, social i de contenció de la despesa corrent.

38M€ directes als els ajuntaments i consells

La voluntat de donar suport als ens locals és una pauta que la institució sempre ha aplicat als anteriors pressupostos dels anys 2012 i 2013 i que enguany incrementa. Més d’un terç del pressupost de 2014 es destinarà als ens locals, la qual cosa suposa 38,3M€. Això suposa 2,3M€ més que l’any 2013.
5,8M€ per a accions socials, llars d’infants i transport i menjador escolar

El pressupost de la Diputació de Lleida per a l’any 2014 continua prioritzant l’atenció social davant les dificultats dels moments i destina 5,8M€ en conceptes com llars d’infants i menjador i transport escolar no obligatori; ajuts específics per a entitats de caire social o les escoles especials de La Caparrella. L’aportació a les llars d’infants fa referència al curs 2012/2013.

El president de la Diputació de Lleida ha puntualitzat que la corporació té com a prioritat el manteniment dels serveis que els ajuntaments i consells comarcals ofereixen als ciutadans “ja que com a comunitat i com a institucions hem d’evitar que es traspassi la línia vermella”

4,9M€ per activitats de 1.200 entitats sense ànim de lucre

Al marge d’aquests 5,8M€, la Diputació de Lleida mantindrà la col•laboració amb més de 1.200 entitats sense ànim de lucre per a la realització i desenvolupament d’activitats que reverteixen des de diferents àmbits a les comarques lleidatanes. Aquest any 2014 la inversió serà de 4,9 milions d’euros.

Rebaixa de l’endeutament en 8,6M€

El pressupost de la Diputació de Lleida preveu una disminució de l’endeutament de la institució en 8,6M€, la qual cosa situaria la corporació en un nivell d’endeutament d’entre el 57 i el 60%, indicador que està per sota del 75% que estableix com a màxim la llei i que suposa una rebaixa històrica en els comptes de la institució. Sota la gestió Joan Reñé, la Diputació de Lleida haurà rebaixat el deute en 26M€ des del 2011, any en què Reñé va assumir el càrrec.

“Pensem que les institucions han de tenir uns nivells de deute adequats i per sota del límit permès per tal que si és necessari buscar recursos davant una situació d’emergència en tinguem disponibilitat”, ha assenyalat Reñé.

Aquesta rebaixa és i serà possible perquè no s’ha concertat cap operació de crèdit nova, no s’ha refinançat deute i s’han assumit tots els calendaris de disposició.

Contenció i reducció de la depesa corrent en 2,4M€

La nova política de reajustaments i de centralització de la despesa interna en aspectes com lloguers, assegurances diverses, material i subministres han fet possible una rebaixa de 2,4M€.

En aquest sentit, Reñé ha afirmat que en el pressupost per al 2014 s’ha aplicat un “criteri obsessiu” per gestionar de la forma més austera i rigorosa les despeses del propi funcionament de la institució.

Assumpció de 6M€ de Plans del mandat anterior (2008-2012)
El pressupost per aquest any també contempla partides per abonar els anteriors plans. En concret s’assumiran més de 6 milions d’euros (6.130.003 euros) corresponents al Pla Específic i al PUOSC dels anys 2008-2012.

En aquest sentit, Reñé ha exposat el compromís de l’actual equip de govern de la Diputació de Lleida de no prorratejar els plans que aprovin més enllà de l’any 2015 “per tal que els governs que vinguin darrera tinguin la total llibertat d’executar el seu propi pressupost”.

Consignació dels Plans propis d’aquest mandat (2013-2017)
La Diputació de Lleida aportarà 3.931.629 euros al Pla General del PUOSC i 1.500.000 euros al Pla Específic, que continuarà donant suport als ajuntaments i consells comarcals amb el finançament de la despesa corrent, el manteniment de camins (250.000 euros) i els programes d’inversió en gestió d’aigua (2,5M€)

5,5M€ pel manteniment i millora de les carreteres

Pel que fa a les carreteres de la Diputació s’ha prioritzat la seguretat vial amb una aposta per la conservació i el manteniment de les vies, que serà de 5,5M€.

Reñé ha explicat que aquestes inversions podrien augmentar si l’Estat permet recórrer als romanents de tresoreria corresponents als anys 2012 i 2013 i que es destinarien a noves inversions en l’àmbit de vies i obres.

El pressupost, per organismes i patronats

El pressupost del Patronat de Turisme es mantindrà pràcticament igual que el del 2013, amb una partida de 2,7 M€.
L’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) mantindrà pràcticament la mateixa partida que l’any anterior amb 5,9M€.
El Patronat de Promoció Econòmica té consignada una dotació de 2,1M€ i l’Organisme Autònom de Gestió i de Recaptació de Tributs té una dotació de 5,9M€.

La institució mantindrà també les seves accions en l’àmbit sanitari i de salut. Té previst invertir 4,5M€ per la xarxa hospitalària, 1,7M€ per la reforma i construcció de consultoris mèdics locals i 1,2 M€ per la contractació de socorristes a les piscines municipals.

Lleida, 16 de desembre de 2013

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat