L’IEI destina 1.290.000 € per a les línies d’ajuts de concurrència per a l’anualitat 2019

La Junta Rectora de la Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI), presidida per la vicepresidenta primera de la Diputació i de l’IEI, Rosa Pujol, ha aprovat aquest dimarts les línies d’ajuts de concurrència per a l’anualitat 2019, per un total de 1.290.000 €, que inclou les línies relatives a conservatoris i escoles de música, projectes culturals, publicacions d’interès local i comarcal de les terres de Lleida, biblioteques o sales de lectura, publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal, equipaments culturals de béns mobles, equipaments culturals de béns immobles, i restauració i remodelació del patrimoni culturals per a municipis i entitats culturals de les terres de Lleida.

Les grans novetats de totes les línies venen donades pel canvi en la presentació de sol·licituds, ja que s’haurà de fer electrònicament tant la sol·licitud com la documentació, afectant això a entitats públiques i privades. També hi ha un canvi en la protecció de dades personals, de conformitat amb el Reglament 2016/679 i la Llei 3/2018.

Les línies d’ajuts són les següents:

  • Conservatoris i escoles de música (60.000€): per als centres que imparteixen ensenyaments musicals, ja siguin conservatoris, escoles de música, aules associades d’iniciativa municipal, els estudis del qual comporten tant l’obtenció d’un títol oficial com un certificat dels estudis realitzats. Ho poden sol·licitar els ajuntaments de la demarcació  de Lleida i els seus organismes autònoms.
  • Projectes culturals (200.000€): per a la realització de projectes i activitats culturals, com ara: activitats de dinamització cultural (trobades, aplecs, setmanes culturals…), activitats artístiques (pintura, fotografia, música, cinema, teatre…) i activitats de promoció i difusió cultural (cursos, conferències, jornades…). Ho poden sol·licitar els ajuntaments i els seus organismes autònoms, així com també, els consells comarcals i altres institucions públiques; i les entitats privades sense ànim de lucre amb seu social o delegació a les comarques de Lleida.
  • Publicacions d’interès local i comarcal de les Terres de Lleida (90.000€): per a la concessió d’ajuts a originals de publicacions d’interès local i comarcal, en format llibre o CD, tant en llengua catalana, com occitana.. Ho poden sol·licitar, els ajuntaments i els seus organismes autònoms, així com també els consells comarcals i altres institucions públiques, i les entitats privades sense ànim de lucre amb seu social o delegació a les comarques de Lleida.
  • Publicacions periòdiques de caràcter local o comarcal (70.000€): per a revistes o altres publicacions periòdiques de caràcter local o comarcal de les terres de Lleida editades en llengua catalana o occitana. Ho poden sol·licitar, els ajuntaments i els seus organismes autònoms, així com també els consells comarcals i altres institucions públiques del territori de les comarques de Lleida.
  • Equipaments culturals (béns mobles) (105.000€): per a l’adquisició de béns mobles destinats a usos socioculturals. Ho poden sol·licitar, els ajuntaments i els seus organismes autònoms, així com també els consells comarcals i altres institucions públiques del territori de les comarques de Lleida.
  • Equipaments culturals (béns immobles) (170.000€): per a obres destinades a equipaments culturals com construcció , reforma, millora… dels edificis destinats a usos socioculturals del territori de les comarques de Lleida. Ho poden sol·licitar, els ajuntaments i els seus organismes autònoms, així com també els consells comarcals i altres institucions públiques del territori de les comarques de Lleida.
  • Restauració i remodelació del patrimoni cultural (520.000€): per a la a la restauració i remodelació de béns mobles i immobles del patrimoni cultural de les terres de Lleida. Tot entenent com a despeses subvencionables les actuacions relacionades en obres de remodelació restauració, rehabilitació, conservació i consolidació d’objectes mobles i del patrimoni documental i bibliogràfic, així com també, de béns immobles o conjunts històrics, que tinguin un interès històric-artístic, paleontològic i arqueològic. Ho poden sol·licitar, els ajuntaments i els seus organismes autònoms, així com també els consells comarcals i altres institucions públiques del territori de les comarques de Lleida.
  • Biblioteques o sales de lectura (75.000€): per a l’adquisició de llibres, DVD’s i CD’s per a biblioteques o sales de lectura de les comarques de Lleida. Els beneficiaris són els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades de les comarques de Lleida.

 Lleida, 5 de març de 2019

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat