L’IEI aprova ajuts de 130.000€ per al catàleg de programació de l’oferta cultural i de 75.000€ per a les biblioteques i sales de lectura

Junta Rectora 02

La Junta Rectora també ha donat llum verda a la subvenció de 75.000€ per a la Xarxa territorial de museus de les Terres de Lleida i Aran
 
La Junta Rectora de l’Institut d’Estudis Ilerdencs s’ha reunit aquest dimecres en una sessió telemàtica en el decurs de la qual s’han aprovat les convocatòries d’ajuts per al catàleg de programació de l’oferta cultural, per 130.000€, i per a les biblioteques i sales de lectura, per 75.000€.
 
La sessió ha començat amb l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior i dels decrets de la Presidència de l’IEI. Acte seguit s’ha donat llum verda a la convocatòria per a la concessió de subvencions per al catàleg de programació de l’oferta cultural de l’anualitat 2020, de la que en seran beneficiaris els ajuntaments, organismes autònoms i entitats municipals descentralitzades que programin activitats culturals com ara concerts, representacions teatrals, festes populars, etc, fetes per grups i artistes inclosos en el catàleg de programació de l’Oferta cultural de l’IEI. L’import total de la convocatòria és de 130.000,00€.
 
Així mateix, s’ha aprovat la convocatòria de subvencions per a biblioteques i sales de lectura de l’anualitat 2020. En aquest cas, l’import total de la convocatòria és de 75.000,00€, precisant que l’import de les subvencions no serà superior al 90% del cost de l’actuació i establint un límit màxim per a cada subvenció de 5.000€.
 
Igualment, s’ha donat llum verda a la delegació en la Presidència de l’IEI de la convocatòria de diverses línies de subvenció a atorgar a entitats privades sense ànim de lucre per a l’anualitat 2020 i la proposta de distribució del crèdit disponible en l’aplicació pressupostària corresponent.
 
Un altre punt aprovat ha estat el conveni específic de col·laboració entre el Departament de Cultura de la Generalitat, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i l’IEI per al desenvolupament de la Xarxa territorial de museus de les Terres de Lleida i Aran per a l’any 2020. La Xarxa té la funció de foment i suport econòmic directe a actuacions de valor afegir dels museus que en formen part, mitjançant la concessió de subvencions en procediments de concurrència pública, que en el cas de l’IEI suposen una aportació de 75.000€.
 
També s’ha tractat, amb acceptació, de l’oferiment de donació a favor de l’IEI d’una col·lecció de revistes i d’altra documentació de Jaume Barrull, i de la donació i cessió de drets del fons fotogràfic de Lluís Terrés. En el primer cas, la donació inclou revistes publicades durant el franquisme, a l’exili o a l’interior, tant clandestinament o com legalment, i d’altres publicades posteriorment, tant de difusió general com de difusió interna de diferents partits, sindicats i altres organitzacions, i de 13 caixes de documentació de partits, sindicats, col·loquis, etc. En el segon cas, el fons està format per 747 carpetes de negatius amb un total de 6.578 imatges, 1.038 fotografies en paper i 2 volums manuscrits del llibre ‘Un momento de la historia de Lérida’.
 
Finalment, la Junta Rectora de l’IEI ha donat la conformitat a la pròrroga del termini d’execució i justificació de subvenció al Consell Comarcal del Solsonès referent als ajuts per la restauració d’una part de la muralla de Solsona, base de l’edifici el Seminari vell, amb intervenció arqueològica. 
 
Lleida, 29 de juliol de 2020

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat