Licitació de l’Observatori d’Informació Socioeconòmica Local

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

El projecte del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida pretén facilitar la presa de decisions als ens locals i altres entitats públiques, empreses, emprenedors, estudiants i usuaris en general en el seu àmbit d’actuació
 
El Patronat de Promoció Econòmica, en el marc del suport a les iniciatives locals de promoció econòmica i foment a l’ocupació, treu a licitació per procediment obert el “Servei de manteniment, actualització i millora del sistema d’informació socioeconòmica local” , amb un pressupost base de licitació de 42.400,00 € més 8.904,00 €, corresponent a l’IVA del 21%, que fan un total de 51.304,00 €, per desenvolupar un sistema d’informació socioeconòmica local de la demarcació de Lleida.
 
L’objectiu d’aquest observatori és aportar informació estadística i assessorament tècnic als ens locals i altres entitats públiques, empreses, emprenedors, estudiants i usuaris en general, per tal que puguin prendre decisions estratègiques i operatives respecte del seu àmbit d’actuació.
 
El termini per presentar propostes finalitza el 10 de desembre.
 
Lleida, 25 de novembre de 2020

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat