Les excavacions arqueològiques d’Avinganya a punt de finalitzar

excavacions1

excavacions2

excavacions3

Es van iniciar fa 2 mesos sota la direcció de la secció d’arqueologia de la Diputació de Lleida.

Les troballes han permès delimitar i conèixer tot l’espai de la zona de treball domèstic del monestir.

Les excavacions arqueològiques que la Secció d’Arqueologia dels Serveis Tècnics de la Diputació de Lleida està duent a terme al monestir  d’Avinganya (Seròs), propietat de la Diputació,  estan a punt de finalitzar.

Es tracta de la primera  fundació de l’orde trinitària a la península ibèrica, l’any 1201, de gran rellevància històrica a la sub-comarca del Baix Segre, i que es bastí aprofitant les restes d’una antiga torre agropecuària d’època andalusina, donada per Pere de Bellvís als trinitaris.

L’excavació es van iniciar fa dos mesos sota la direcció de l’arqueòleg de la Diputació, Josep Medina. Els treballs han permès documentar el tancament de l’edifici en el seu angle sud-est, que en el seu soterrani acollia l’espai de producció domèstica dedicada a l’elaboració i emmagatzematge de vi i oli. S’ha efectuat la troballa d’un gran espai obert on es localitza la cubella de la sortida del cup de vi,  i on també es van construir dos dipòsits utilitzats per la decantació d’oli, comunicats entre sí, i relacionats amb la premsa localitzada durant els treballs d’excavació de l’any 1994, al lateral meridional del soterrani.

També s’ha documentat un altre espai d’ús indeterminat, que es va  modificar parcialment per utilitzar-lo com abocador en la darrera fase del monestir. Tot l’espai excavat es troba travessat per una canalització de teules que va vinculada amb la zona domèstica de l’ala sud.

L’excavació és una primera fase de les excavacions que es duran a terme durant aquest any i el proper, en el marc del projecte Patrimoni XXI de la Diputació de Lleida i ha permès augmentar el coneixement d’aquest espai vinculat amb les activitats productives domèstiques d’aquest important Monestir del Baix Segre.

Seròs, 11 de gener de 2023

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.70.41.17
premsa@diputaciolleida.cat