La Xarxa territorial de Museus de les Terres de Lleida i Aran es confirma com una eina molt eficaç de suport als museus del territori

Xarxa_Museus05

Xarxa_Museus01

La Xarxa fa una defensa conjunta de les 111 obres de la Franja que es troben al Museu de Lleida

 

L’objectiu més pròxim de la Xarxa és donar major visibilitat al servei que els museus ofereixen a la ciutadania i reforçar les seves funcions al  territori

 

Per al període 2017-2019 el pressupost destinat a la Xarxa ha estat de 281.000,00 € per any

 

Representants de la Xarxa territorial de Museus de les Terres de Lleida i Aran, amb el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn; la directora general de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, Elsa Ibar; l’alcalde de Cervera, Ramon Augé;  la vicepresidenta de la Diputació de Lleida, Estefania Rufach, i els alcaldes i titulars dels equipaments museístics, s’han reunit aquest dilluns al Paranimf de la Universitat de Cervera, en Comissió Institucional, per fer balanç de l’activitat duta a terme per la Xarxa territorial de Museus de les Terres de Lleida i Aran al llarg dels darrers tres anys (2017-2019) i, alhora, aprovar el programa d’actuacions pels quatre anys vinents (2020-2023).

 

Les actuacions dutes a terme per la Xarxa durant aquests tres darrers anys (2017-2019) s’han centrat en: incrementar i diversificar els públics dels museus, tot garantint la qualitat dels serveis i activitats per una millora del retorn socials i de visibilitats del paper de servei a la ciutadania, en concret amb accions de millora dels serveis al turisme, d’acció educativa, campanyes de comunicació, estratègia digital als museus i gestió i suport al Visitmuseum; contribuir a la millora de l’eficiència en l’organització i gestió dels museus per adaptar-los a les necessitats i reptes actuals com el curs d’estiu a la Universitat de Lleida; impulsar la recerca aplicada per augmentar l’activitat dels museus; ajudar a mantenir les funcions de conservació, restauració i documentació dels museus, i estimular el coneixement, promoció i dinamització del territori.

 

Durant la seva intervenció, Joan Talarn ha destacat la defensa conjunta que han fet els museus de la Xarxa de les 111 obres de la Franja que es troben al Museu de Lleida, així com posar al dia  les necessitats i objectius que es plantegen de cara als propers anys.

 

El pressupost executat per la Xarxa ha estat d’una mitjana de 281,000 €/any. En concret, s’ha incrementat l’aportació tant en la línia d’acció cooperativa com en la de subvencions.

 

Així i per donar compliment als objectius definits en el nou Programa d’Actuacions 2020-2023 es preveu un creixement sostingut del pressupost en els pròxims quatre anys i la continuïtat en les actuacions endegades.

 

Pel que fa a les actuacions previstes al programa d’actuacions (2020-2023) de la Xarxa territorial de Museus de les Terres de Lleida i Aran, aquestes s’engloben en tres línies estratègiques d’actuació, incidint en l’increment del retorn social i la visibilitat i en la millora de la gestió museística:

 

  1. Fomentar l’avanç cap al museu social i la visibilitat de les propostes de valor dels museus vers la ciutadania.
  2. Contribuir a la millora dels equips professionals dels museus.
  3. Incrementar la presència de la Xarxa en els espais de deliberació i presa de decisions vinculats al seu àmbit d’actuació.

 

Per assolir aquestes fites, la Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran proposa algunes mesures comunes a tots els equipaments de la Xarxa com són: la correcta i eficaç gestió dels públics, la millora de l‘accessibilitat, la millora de l’acció comunitària, educativa i del foment de la innovació i la divulgació de la recerca; el desenvolupament de marcs estratègics, programar accions d’assessorament i formació, fomentar l’ús de recursos mancomunats, implementar accions de comunicació i divulgació, contribuir a la millora de la gestió dels actius patrimonials responsabilitats dels museus, impulsar l’ús de recursos per a la gestió dels actius patrimonials de forma mancomunada, ajudar en l’augment de l’eficàcia dels equips humans, liderar l’organització d’espais de participació, intercanvi i diàleg entre iguals enfocats a la visibilització de la realitat diversa del territori, crear campanyes de comunicació i divulgació de la Xarxa a diferents nivells del territori.

 

Els responsables dels equipaments museístics valoren molt positivament formar part de la Xarxa de Museus de Terres de Lleida i Aran i destaquen formar part d’un projecte col·lectiu, la coordinació i desenvolupament de les accions conjuntes dels equipaments per a millorar la visibilitat i coneixement dels museus individualment i col·lectivament, així com accedir a un major nombre de públics.

 

Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran

 

La Xarxa territorial de Museus de les Terres de Lleida i Aran, actualment formada per 11 equipaments museístics, es va constituir el mes de maig 2016, mitjançant conveni marc de col·laboració entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Lleida, amb la finalitat de desenvolupar eines de col·laboració entre els museus d’aquest àmbit territorial, fomentar actuacions transversals en matèria museística i donar suport econòmic directe als museus i equipaments patrimonials bàsics vinculats, amb criteris de proximitat.

 

L’objectiu principal de les accions de la Xarxa és que els museus de les Terres de Lleida i Aran, amb una notable capacitat d’atracció, esdevinguin equipaments culturals de primer ordre pel que fa a la seva modernització i pel que fa a les accions de creació de públics tot enfortint la seva funció social. A la vegada, es vol assegurar la capacitat de prestació dels serveis bàsics que qualsevol museu ha de tenir.

 

La Xarxa territorial de Museus de les Terres de Lleida i Aran forma part del sistema de xarxes territorials de la Generalitat de Catalunya, que es despleguen per tal de garantir la preservació i la difusió del patrimoni moble de Catalunya de manera concertada entre les diverses institucions que el gestionen, així com per resoldre els desequilibris territorials i de distribució.

 

 

 

Lleida, 16 de desembre de 2019

 

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.70.41.17
premsa@diputaciolleida.cat