La recuperació de les sínies de Torrelameu, un reclam turístic i patrimonial per la Noguera Baixa

Sínies_Torrelameu_01

Sínies_Torrelameu_02

Es tracta d’una actuació inclosa en el projecte del Patronat de Promoció Econòmica ‘Paisatges de Ponent’, cofinançada per la Diputació de Lleida i l’Ajuntament de Torrelameu amb fons FEDER, amb un import d’adjudicació de 30.125,88 €

 

 

Torrelameu ha finalitzat el projecte de recuperació de les sínies, una actuació inclosa en el projecte del Patronat de Promoció Econòmica ‘Paisatges de Ponent’ que compta amb el suport de la Diputació de Lleida.

 

Les sínies de Torrelameu és un dels conjunts més interessants de l’arquitectura popular vinculada a l’aprofitament de l’aigua a les zones de regadiu del Pla de Lleida. De construccions com aquestes (o similars) se’n poden trobar en altres zones del Segrià i les Garrigues, però vinculades sobretot en un àmbit de secà, i en la majoria de casos ja en desús.

 

De les tres sínies que actualment hi ha al municipi, sobre la sèquia de Torrelameu, la que està situada al nucli urbà és la que es troba en un millor estat de conservació. Les altres dues, ja fora del nucli, presenten un estat de conservació millorable.

 

La seva recuperació i posada en valor, ha de servir com un reclam turístic important per al municipi, i un element rellevant dins de l’oferta patrimonial del territori de la Noguera Baixa, i de la zona de fruiters d’aquesta zona (que veuen com en els darrers anys hi ha un auge turístic en el món dels fruiters).

 

Les intervencions que s’han dut a terme a les dues sínies més allunyades del nucli urbà: Nòria de la Plana del Molí i la Nòria del Sauret, han consistit en dur a terme una intervenció de neteja i desbrossada de tot el conjunt. Pel que fa a la intervenció arquitectònica, ha consistit en la restauració del mur de maó amb raig de sorra a pressió i repàs amb raspall metàl·lic, reparació de canal de desguàs amb maó ceràmic massís, i aplicació de membrana impermeabilitzant liquida a la part interior, a més de la reparació dels elements de la sínia mitjançant la col·locació d’aspes de fusta de pi tractada amb autoclau de 5 cm de gruix i ferramentes per a subjecció a l’anell i radi existents. A més, s’han canviat les baranes i s’ha adequat l’entorn amb graves o sauló.

 

Aquesta actuació ha estat cofinançada amb fons FEDER, per la Diputació de Lleida i l’Ajuntament de Torrelameu, dins del projecte ‘Paisatges de Ponent’, amb un suport de finançament de 30.125,88 €.

 

Torrelameu, 22 de juny de 2022

 

 

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat