La Junta de Govern de la Diputació de Lleida aprova les bases per a la creació de diferents borses de treball per a departaments i organismes de la institució

Façana_Diputacio

Concretament, s’inicia el procés de selecció, mitjançant concurs-oposició, per a llocs de treball de les Escoles Especials, Informàtica, Organisme de Recaptació i per personal administratiu

 

La Junta de Govern de la Diputació de Lleida ha aprovat aquest dilluns les bases específiques i la convocatòria del procés de selecció, mitjançant concurs-oposició, per a la creació de borses de treball relatives a llocs de treball de la institució i els seus organismes dependents.

 

Es tracta concretament de la convocatòria de borsa de treball per als següents llocs de treball:

  • Professor, d’Administració Especial, per cobrir vacants, substitucions o reforços del lloc de professor (A2) per a les Escoles Especials de la Diputació de Lleida.
  • Personal educador (C1), d’Administració Especial, per cobrir vacants, substitucions i reforços d’educador (C1) per a les Escoles Especials de la Diputació de Lleida.
  • Programadors júniors (C1), d’Administració Especial, per cobrir vacants, substitucions o reforços de programador junior (C1) en els llocs de tècnic auxiliar d’informàtica i tècnic auxiliar de microinformàtica, per a la Diputació de Lleida.
  • Personal administratiu (C1), d’Administració General, per cobrir vacants, substitucions i reforços de personal administratiu (C1) per a la Diputació i els seus organismes dependents.
  • Personal auxiliar administratiu (C2), d’Administració General, per cobrir vacants, substitucions i reforços de personal auxiliar administratiu (C2) per a la Diputació i els seus organismes dependents.
  • Personal oficial de recaptació (C1), d’Administració Especial, per cobrir vacants, substitucions i reforços d’oficial de recaptació (C1) per a l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals.

 

En cadascuna de les borses s’especifiquen les funcions orientatives dels llocs de treball i els requisits que hauran de complir els aspirants.

 

La convocatòria es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Lleida (BOP) i al Tauler d’Anuncis de la seu electrònica de la Diputació de Lleida, i es podran presentar les sol·licituds en un termini de 15 dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al BOP.

 

 

Lleida, 8 de juny de 2020

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.70.41.17
premsa@diputaciolleida.cat