La Generalitat i les diputacions culminen el desplegament de la hisenda catalana, en el marc de Tributs de Catalunya

Reñe_Tributs_Catalunya_003_WEB

Reñe_Tributs_Catalunya_001_WEB

El president de la Diputació, Joan Reñé, participa a la reunió de Coordinació Estratègica de Tributs de Catalunya amb les quatre diputacions catalanes, presidida pel president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, ha participat aquest divendres en la reunió de Coordinació Estratègica de Tributs de Catalunya amb les quatre diputacions catalanes que ha estat presidida pel president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, acompanyat del vicepresident del Govern, Oriol Junqueras.

A la reunió han assistit els quatre presidents de les diputacions catalanes, el secretari d’Hisenda de la Generalitat, Lluís Salvador, i el director de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), Eduard Vila, a més de la vicepresidenta primera de la Diputació de Lleida, Rosa Perelló, i del director de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la corporació lleidatana, Xavier Monné.

En el marc d’aquesta reunió, l’ATC i les quatre diputacions han signat diferents convenis per estrènyer lligams i intensificar la relació entre institucions per culminar la primera fase del desplegament de la hisenda catalana, en el marc de la xarxa Tributs de Catalunya. Aquest nou model de gestió tributària de Catalunya incidirà en l’eficiència i l’eficàcia en la gestió dels recursos propis, segons ha indicat Reñé.

La Diputació de Lleida ja va aprovar en el transcurs del Ple del mes de maig els convenis de col·laboració amb l’Agència Tributària de Catalunya amb l’objectiu d’avançar en el desenvolupament d’una gestió tributària catalana que permeti una major eficiència i una major proximitat al ciutadà.

Els convenis signats se centren sobretot en facilitar i establir sistemes d’intercomunicació d’informació tributària entre els organismes autònoms de les corporacions catalanes i l’Agència Tributària de Catalunya i en la creació de punts d’atenció al públic.

L’ATC  gestionarà directament la recaptació executiva en col·laboració amb les Diputacions

El primer d’aquests convenis, signat entre l’ATC i les quatre diputacions, permetrà l’agència catalana desplegar fins al final les seves competències en matèria de recaptació executiva. L’Agència podrà dur a terme, per encàrrec, la subhasta de béns embargats per les mateixes diputacions d’aquells contribuents amb deutes tributaris i que queden fora del seu àmbit competencial per raó del territori. Els deutes poden ser per multes de trànsit, impagament de l’IBI, de les liquidacions en concepte de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua), o altres tributs de caràcter local.

D’acord amb el conveni, en un primer moment l’execució forçosa dels béns embargats es farà mitjançat subhastes públiques que se celebraran als locals de l’ATC. La previsió és que l’any 2018 també es puguin fer telemàticament.

Amb l’assumpció d’aquesta competència, l’ATC es convertirà en el principal organisme recaptador dels deutes de l’Administració pública de Catalunya, i passarà de ser client de l’administració estatal a gestionar els seus propis deutes i fer-ho també per a les administracions locals catalanes, les quals, per la seva banda, venen gestionant part de la recaptació executiva de l’ATC des de l’any 2015, en virtut de les actuacions de col·laboració previstes al conveni de 5 de maig de 2015. L’ATC podria arribar a gestionar prop de 850.0000 deutes.

Intercanvi d’informació tributària per lluitar contra el frau i la morositat fiscal, garantint la protecció de les dades

Amb l’objectiu de facilitar la comunicació mútua d’informació tributària d’una manera àgil i regular, en el marc de la xarxa Tributs de Catalunya, l’ATC i les quatre diputacions han signat un segon conveni de col·laboració en el qual es detalla l’abast del subministrament d’informació que periòdicament s’intercanviaran totes les administracions. L’objectiu és sumar esforços i treballar conjuntament en el marc de la lluita contra el frau i la morositat fiscal. Es tracta de totes aquelles dades que, d’acord amb la llei, siguin necessàries per a l’acompliment de les finalitats tributàries i de recaptació i en la tramitació dels expedients d’aplicació dels tributs.

Entre aquesta informació s’inclou, per exemple, la corresponent als canvis de titularitat en relació amb l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), o dades de transmissions immobiliàries que es posin de manifest per liquidacions en concepte de l’impost sobre la plusvàlua, o les relatives a transmissions patrimonials oneroses i actes jurídics documentats, a les successions i donacions, als contractes d’arrendament i a les valoracions relacionades amb béns immobles, o de vehicles subhastats per l’ATC, entre d’altres.

Amb la voluntat de donar compliment al que preveu la Llei Orgànica de Protecció de Dades i seguint les recomanacions de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCat), també s’ha rubricat un tercer conveni per a l’encàrrec del tractament de dades. La finalitat és establir les obligacions per garantir la protecció de les dades de caràcter personal a les quals tindran accés totes les administracions que realitzin  actuacions de recaptació executiva per encàrrec d’una altra.

Vuit noves oficines compartides amb les quatre diputacions

Finalment, l’ATC i les diputacions han signat sis convenis més per implantar vuit punts d’atenció al contribuent, en el marc del desplegament territorial de l’agència catalana. Aquests són 8 de les 13 oficines compartides que l’administració tributària de Catalunya obrirà, en col·laboració amb administracions supralocals (diputacions i consells comarcals) de la xarxa Tributs de Catalunya, arreu de la geografia catalana, a principis del mes de setembre. L’objectiu és acostar i fer més eficients els serveis que l’ATC ofereix al ciutadà, gràcies a una presència més intensa en el territori i comptant amb la plena cooperació de les administracions locals.

Els municipis que disposaran d’una d’aquestes vuit oficines compartides són: Berga, Móra d’Ebre, Valls, El Vendrell, Tremp, Solsona, Olot i Ripoll. A partir del mes de setembre també comptaran amb un d’aquests espais compartits: Cervera, Vielha, Vilanova i la Geltrú, Igualada i l’Hospitalet de Llobregat.

La xarxa de 13 oficines compartides servirà per complementar el desplegament territorial que l’ATC està fent arreu de la geografia catalana, amb un total de 14 noves oficines pròpies. Aquestes se sumaran a les 4 seus que actualment té a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, i a la subdelegació del Barcelonès Nord. Així, en total, l’Agència disposarà, també a principis de setembre, de 19 oficines pròpies.

Aquests dos nivells de desplegament —el de les oficines pròpies i el de les compartides—reforçaran el total de 172 finestretes úniques i punts d’assistència tributària de la xarxa Tributs de Catalunya, on els ciutadans podran obtenir atenció bàsica i podran presentar declaracions.

La xarxa Tributs de Catalunya ja dóna servei al 85% de la població catalana

Amb l’acte d’avui es posa el punt i final a la primera fase del desplegament de Tributs de Catalunya, una xarxa que es va començar a gestar el 19 de setembre del 2012 amb la signatura d’un conveni marc entre l’ATC i les diputacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. La finalitat: d’una banda, crear un marc de col·laboració estable en l’àmbit tributari, mitjançant el qual s’integrés la gestió des tributs locals (gestionats per les diputacions) i la dels tributs cedits i propis (competència de la Generalitat i que gestiona l’ATC); i, de l’altra, construir una administració tributària més propera al ciutadà.

El 17 de setembre del 2013 naixia “Tributs de Catalunya”, però no va ser fins a febrer  de 2014 quan va començar a funcionar amb la creació de la finestreta única tributària, com un mecanisme de col·laboració entre l’ATC i els organismes autònoms de les diputacions, amb un total de 53 oficines distribuïdes arreu del territori –les quatre delegacions de l’ATC i 49 oficines dels organismes autònoms (OA) de les quatre diputacions-, en les quals el ciutadà pot realitzar indistintament tràmits sobre els tributs d’àmbit local i gestionats per l’ATC, i de l’inici de la prova pilot amb la Diputació de Barcelona per dur a terme la gestió recaptatòria d’ingressos de dret públic de l’ATC.

Des d’aleshores, Tributs de Catalunya ha crescut i, actualment, ja compta amb un total de 172 oficines repartides per tota la geografia catalana i que donen servei al 85% de la població de Catalunya, davant del 55% que cobria l’any 2014.

A banda de les diputacions, també formen part de Tributs de Catalunya ajuntaments com el de Barcelona i Sabadell, els Consells Comarcals del Baix Empordà i La Selva. La previsió és que durant les properes setmanes també s’hi sumin els consistoris de Terrassa i Girona i els Consells Comarcals de la Cerdanya i del Ripollès.

Barcelona, 7 de juliol de 2017

 

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.70.41.17
premsa@diputaciolleida.cat