Organismes i consorcis on participa la institució

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

ASSOCIACIONS

ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA: Joan Talarn Gilabert

ASSOCIACIÓ ENS DE MUNTANYA DEL PIRINEU: Marc Baró Bernaduca. Suplent: Antoni Navinés i Miró.

ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE MUNICIPIS DE MUNTANYA: Joan Talarn Gilabert

ASSOCIACIÓ XARXASOT (Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat): Joan Talarn Gilabert. Suplent: Joan Gilart Escuer.

COMISSIONS

ACM – COMISSIÓ D’AGRICULTURA: Ramon Cónsola Palau.

ACM – COMISSIÓ DE COOPERACIÓ: Joan Gilart Escuer.

ACM – COMISSIÓ DE CULTURA: Mercè Carulla Castells.

ACM – COMISSIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ: Carles Gibert Bernaus.

COMISSIÓ ASSESSORA DEL PLA DIRECTOR D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE CATALUNYA (PIEC): Assessor/a Entitats i Associacions.

COMISSIÓ DE COOPERACIÓ LOCAL: Joan Talarn Gilabert . Suplent: Jordi Latorre Sotus.

COMISSIÓ DE COORDINACIÓ CARTOGRÀFICA DE CATALUNYA: Francesc Sabanés Serra.

  • GRUP DE TREBALL DE LA COMISSIÓ TÈCNICA DE GEOINFORMACIÓ: Miquel Latorre i Molias.
  • COMISSIÓ TÈCNICA CT1: PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA I INSPIRE (Depenent de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya) Miquel Latorre i Molias
  • COMISSIÓ TÈCNICA CT2: COMISSIÓ TÈCNICA EN INFORMACIÓ GEOGRÀFICA ADMINISTRACIÓ LOCAL (Depenent de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya) Miquel Latorre i Molias
  • COMISSIÓ TÈCNICA CT3: INSPIRE: Miquel Latorre i Molias

COMISSIÓ DE COORDINACIÓ DIPUTACIONS – SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA: Ferran Accensi Torres, Jordi Latorre Sotus.

COMISSIÓ DE COORDINACIÓ I MILLORA DE LA LÍNIA FÈRRIA LLEIDA-BARCELONA, VIA MANRESA: Mercè Carulla Castells . Suplent: Ramon Cònsola Palau.

COMISSIÓ DE COORDINACIÓ I SEGUIMENT DEL PROJECTE TCQi  Marc Baró Bernaduca (Director de Serveis Tècnics) i COMISSIÓ TÈCNICA DEL PROJECTE TCQi: Marc Baró Bernaduca (Director de Serveis Tècnics).

COMISSIÓ GESTORA DE L’ÀREA DE REHABILITACIÓ INTEGRADA DEL CENTRE HISTÒRIC DE LLEIDA: Regina Cairol Berengueres (Paco Cerdà Esteve).

COMISSIÓ INSTITUCIONAL DEL SISTEMA PÚBLIC D’EQUIPAMENTS ESCÈNICS I MUSICALS DE CATALUNYA: Director/a IEI. TAULA TÈCNICA: Director/a IEI.

COMISSIÓ INSTITUCIONAL “CONSTRUÏM EL FUTUR” (Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya): Marc Baró Bernaduca.

COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE REINSERCIÓ SOCIAL (CIRSO) Comissió Delegada Territorial de Lleida: Francesc Sabanés Serra.

COMISSIÓ PER A L’ESTUDI DELS EFECTES DE LA QUALITAT DE L’AIRE I LES IMMISIONS ACÚSTIQUES I ELECTROMAGNÈTIQUES SOBRE LA SALUT I EL MEDI AMBIENT A CATALUNYA: Francesc Sabanés Serra (Carles Gibert Bernaus).

COMISSIÓ PER A LA FACILITACIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA I EL SEU CONSELL ASSESSOR: Carles Gibert Bernaus.

COMISSIÓ MIXTA DEL DEPARTAMENT DE CULTURA, LES DIPUTACIONS I LES ENTITATS ASSOCIATIVES D’ENS LOCALS: Mercè Carulla Castells.

COMISSIÓ MIXTA DE SEGUIMENT DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIó DE LLEIDA I LA UNIVERSITAT DE LLEIDA PER A L’IMPULS I LA CONSTRUCCIÓ DELS EQUIPAMENTS DELS ESTUDIS DE VETERINÀRIA I CIÈNCIA  I PRODUCCIÓ  ANIMAL: : Assesor/a de del coneixement, Ramon Bernaus Abellana, Director/a dels Serveis Tècnics..

COMISSIÓ NACIONAL PER A UNA INTERVENCIÓ COORDINADA CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA: Helena Martinez Siurana (Francesc Sabanés Serra).

COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA (FEMP): Coordinador/a general.

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL I URBANISME DE CATALUNYA: Marc Baró Bernaduca (M. Rosa Pujol Esteve).

COMISSIÓ PROVINCIAL DE SEGURETAT VIAL: Marc Baró Bernaduca.

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE L’ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LES DIPUTACIONS DE BARCELONA, GIRONA, LLEIDA I TARRAGONA EN MATÈRIA DE PROGRAMES D’OCUPACIÓ: Carles Gibert Bernaus i Jordi Verdú Paijà .

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LES ACTUACIONS AL SANTUARI MONESTIR DE “SANTA MARIA DEL MIRACLE”: Albert Bajona Mascaró (Marc Barbens, Assessor del Món Local).

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONVENI ENTRE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA I LES 4 DIPUTACIONS CATALANES: Director de l’OAGRTL (tècnica OAGRTL ).

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DELS CONVENIS SIGNATS AMB EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT: Marc Baró Bernaduca, Eloi Bergós Farràs, Director/a dels SSTT.

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL MONTSEC: Joan Talarn Gilabert.

COMISSIÓ SEGUIMENT TREN POBLA DE SEGUR: Marc Baró Bernaduca i M. Rosa Pujol Esteve.

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CASTELL DE VALÈNCIA D’ÀNEU: Josep Ramon Fondevila Isús (Antoni Navinés Miró)

COMISSIÓ DE SEGUIMENT PER DESENVOLUPAR ELS ACORDS ADOPTATS EN LA MOCIÓ DEL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ SOBRE LA REPARACIÓ, CONDICIONAMENT I MILLORA DELS CAMINS GENERALS DE LA ZONA REGABLE DEL CANAL D’ARAGÓ I CATALUNYA, APROVADA EL 4 DE MARÇ DE 2016: Ferran Accensi Torres.

COMISSIÓ DE SUPORT DE L’ESPORT AMATEUR D’ELIT: Assessora de Relacions amb Entitats i Associacions, Gemma Vilarasau Cinca i Francesc J. Cerdà Esteve, Agustí Jiménez Pérez.

COMISSIÓ TÈCNICA DEL PATRIMONI CULTURAL DE LA CATALUNYA CENTRAL: M. Pilar Vázquez Falip .

COMISSIÓ TERRITORIAL DEL PATRIMONI CULTURAL: representant M. Pilar Vázquez Falip.

COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE L’ALT PIRINEU: Marc Baró Bernaduca (Antoni Navinés Miró).

COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE LLEIDA: Marc Baró Bernaduca (M. Rosa Pujol Esteve) .

COMITÈS

COMITÈ DE VALORACIÓ DEL PUOSC 2013 – 2016: Joan Eroles i Samarra.

COMITÈ INSTITUCIONAL DE SEGUIMENT DEL PLA ACTIVA’T PER LA SALUT MENTAL: Paco Cerdà Estevea

COMITÈ PER A L’ACOLLIDA DE PERSONES REFUGIADES: Rosa Pujol i Esteve , titular i Francesc Sabanés, suplent.

COMITÈ PROVINCIAL DE LA CREU ROJA DE LLEIDA: Rosa M. Perelló i Escoda. Suplent: Paco Cerdà Esteve.

COMITÈ TÈCNIC PER L’ELABORACIÓ D’UN CODI DE CONDUCTA DELS CÀRRECS DELS ENS LOCALS I ELS ALTRES ORGANISMES I INSTITUCIONS PÚBLIQUES: M. del Rosario Rodríguez Ros. Substitut: Ramon Bernaus Abellana.

CONSELLS

CONSELL ASSESSOR DE LES EMERGÈNCIES: Josep Ibarz Gilart. Suplent: Gerard Sabarich Fernández-Coto.

CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT: Antoni Fo i Belli.

CONSELL D’EMPADRONAMENT DE L’INSTITUT NACIONAL D’ESTADÍSTICA: Eloi Bergós i Farràs.

CONSELL CERTIFICADOR DEL SEGELL infoparticip@: Eloi Bergós Farràs.

CONSELL DE LA MOBILITAT: Josep Ibarz Gilart.

CONSELL DE LA MANCOMUNITAT CULTURAL: Rosa Pujol Esteve i Antoni Balasch Parisi. Suplents: Josep Ibarz i Gilart i Antoni Navinés Miró.

CONSELL RECTOR DE L’INSTITUT CATALÀ D’ESTADÍSTICA: Eloi Bergós i Farràs.

CONSELL TERRITORIAL DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA DE LLEIDA: Enric Mir i i Pifarré. Suplent: director de l’OAGRTL.

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE L’IRTA: Rosa M. Perelló. Substitut: Enric Mir i Pifarré.

CONSELL DE BIBLIOTEQUES: Rosa Pujol i Esteve

CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE LA REGIÓ SANITÀRIA DE L’ALT PIRINEU I ARAN: Vocal: Francesc Cerdà Esteve. Suplent: Antoni Fo i Bellí

CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE LA REGIÓ SANITÀRIA DE LA CATALUNYA CENTRAL: Vocal: Francesc Cerdà Esteve. Suplent: Antoni Fo i Bellí

CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE LA REGIÓ SANITÀRIA DE LLEIDA: Vocal: Francesc Cerdà Esteve. Suplent: Antoni Fo i Bellí

CONSELL TERRITORIAL CONSULTIU I DE COORDINACIÓ DE SALUT PÚBLICA A L’ALT PIRINEU I ARAN: Antoni Navinés Miró

CONSELL TERRITORIAL CONSULTIU I DE COORDINACIÓ DE SALUT PÚBLICA A LLEIDA: Rosa M. Perelló i Escoda

CONSELL TERRITORIAL CONSULTIU I DE COORDINACIÓ DE SALUT PÚBLICA A LA CATALUNYA CENTRAL: Rosa M. Perelló i Escoda

CONSORCIS

CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL:
Assemblea General: Rosa M. Perelló i Escoda. Substituts: M. Rosa Pujol i Esteve i Gerard Sabarich i Fernández-Coto.

CONSORCI DEL CENTRE D’ESTUDIS PORCINS DE TORRELAMEU: Eloi Bergós i Farràs, Francesc Cerdà i Esteve, Enric Mir i Pifarré i M. Rosa Pujol i Esteve .

CONSORCI CENTRE DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA FORESTAL DE CATALUNYA: Eloi Bergós Farràs i Francesc Sabanés Serra. Substitut: Albert Bajona Mascaró.

CONSORCI DE L’ESTANY D’IVARS-VILA-SANA
Consell General: Rosa M. Perelló i Escoda, Eloi Bergós Farràs i Joan Talarn Gilabert. Substitut: Francesc Sabanés i Serra
Comissió d’Usos i Gestió: Eloi Bergós i Farràs i Xavier Fontalva i Lapuente.

CONSORCI DE GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE CASTELLNOU D’OSSÓ: Josep Ibarz i Gilart (vocal). Suplent: Rosa M. Perelló i Escoda.

CONSORCI DE GESTIÓ DE RECURSOS HÍDRICS DE LA CONCA DEL RIU ONDARA: Francesc Sabanés. Suplent: Josep R. Branzuela Almacellas.

CONSORCI DE GERRI DE LA SAL: Gerard Sabarich i Fernández-Coto. Suplent:Joan Ubach Isanta.

GLOBALLEIDA
Consell General: Rosa M. Perelló i Escoda, Jordi Latorre Sotus, Eloi Bergós i Farràs, Paco Cerdà Esteve, Enric Colom Sandiumenge, Jaume Gilabert i Torruella, Rosa Pujol Esteve, i Enric Mir Pifarré .
Comitè Executiu: Rosa M. Perelló i Escoda, Jordi Latorre Sotus, Rosa Pujol Esteve i Enric Mir Pifarré.

CONSORCI LOCAL I COMARCAL DE COMUNICACIÓ (Consell General): Rosa Ma. Perelló Escoda o Enric Mir i Pifarré.

CONSORCI DEL MUSEU DE LLEIDA, DIOCESÀ I COMARCAL
Plenari: Rosa M. Perelló i Escoda.
Comissió Executiva: Rosa Pujol i Esteve.

CONSORCI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
Plenari: Rosa Pujol i Esteve.
Consell de Centre del CNL de Lleida: Rosa Pujol i Esteve.

CONSORCI SEGRE – RIALB CATALUNYA: Eloi Bergós Farràs.

CONSORCI DE L’OBSERVATORI CATALÀ DEL PAISATGE: Josep R. Ibarz i Gilart.

CONSORCI DEL PATRIMONI MUNDIAL DE LA VALL DE BOÍ: Rosa M. Perelló i Escoda i Joan Ubach Isanta.

CONSORCI DEL CENTRE ASSOCIAT UNED DE LA SEU D’URGELL: Rosa M. Perelló i Escoda, Antoni Navinés i Miró i Nuria Marín Casas.

CONSORCI UNIVERSITARI CENTRE ASSOCIAT A LA UNED DE CERVERA: Rosa M. Perelló i Escoda , Jordi Latorre Sotus i Francesc Sabanés i Serra.

CONSORCIS GESTIÓ FONS EUROPEUS

CONSORCI ALT URGELL XXI: Antoni Navinés i Miró.

CONSORCI CEDER PALLARS: Joan Ubach Isanta.

CONSORCI DESENVOLUPAMENT RURAL DE LA NOGUERA: Eloi Bergós Farràs.

CONSORCI DESENVOLUPAMENT RURAL DEL PLA D’URGELL: Rosa Pujol Esteve.

CONSORCI EXECUCIÓ PROGRAMA DESENVOLUPAMENT RURAL DE L’URGELL: Rosa Perelló i Escoda.

CONSORCI DE LES GARRIGUES: Enric Mir Pifarré.

CONSORCI GRUP D’ACCIÓ LOCAL MONTSEC SOSTENIBLE
Consorci: Rosa M. Perelló i Escoda. Suplent: Eloi Bergós Farràs.
Comissió Tècnica: Joan Vidal i Balañà.

CONSORCI GRUP D’ACCIÓ LOCAL PALLARS-RIBAGORÇA
Consorci: Joan Ubach Isanta.
Comissió Tècnica: Joan Vidal i Balañà.

FUNDACIONS

FUNDACIÓ AULA ALTS ESTUDIS ELECTES: Rosa M. Perelló i Escoda. Substitut: Eloi Bergós i Farràs.

FUNDACIÓ CARLES PI I SUNYER D’ESTUDIS AUTONÒMICS I LOCALS: Rosa Pujol Esteve

FUNDACIÓ FIRA DE LLEIDA:
Patronat: Rosa M. Perelló i Escoda, Paco Cerdà Esteve, Gerard Sabarich i Fernández-Coto, Enric Mir Pifarré i Eloi Bergós i Farràs.
Comissió Delegada: Gerard Sabarich i Fernández-Coto, Enric Mir Pifarré i Eloi Bergós i Farràs.
Comissió de contractació pel lloguer, subministrament i muntatge d’estands: Enric Mir i Pifarré.
FUNDACIÓ “MARIA PILAR FELIP”: Paco Cerdà Esteve

FUNDACIÓ “PIA ALMOYNA”: Paco Cerdà Esteve.

FUNDACIÓ PRIVADA AREMI: President de la Diputació.

FUNDACIÓ PRIVADA JULIÀ CARBONELL:  Rosa M. Perelló Escoda, Rosa Pujol Esteve, Gerard Sabarich Fernàndez-Coto,  Jordi Latorre Sotus i Eloi Bergós Farràs.

FUNDACIÓ PRIVADA DEMOCRACIA Y GOBIERNO LOCAL: Rosa M. Perelló i Escoda.

FUNDACIÓ PRIVADA ESPAI GUINOVART D’AGRAMUNT: Francesc Sabanés i Serra.

FUNDACIÓ PRIVADA GUILLEM VILADOT “LO PARDAL”: Rosa M. Perelló i Escoda (Substitut: Francesc Sabanés), i la Directora de la Fundació Pública I.E.I.

FUNDACIÓ PRIVADA JOAN ORÓ: Paco Cerdà Esteve.

FUNDACIÓ PRIVADA MUSEU D’URBANISME “JOSEP MAS DORDAL”: Rosa Pujol i Esteve.

FUNDACIÓ RECER (ANDEC): Francesc Sabanés.

FUNDACIÓ ROCA SASTRE: Francesc Sabanés.

ORGANISMES AUTÒNOMS I PATRONATS

ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL FIRA DEL TEATRE AL CARRER, DE TÀRREGA: Rosa Pujol i Esteve i Jordi Latorre Sotus.

PATRONAT DEL CASTELL DE CIUTADILLA: Rosa M. Perelló i Escoda. Suplent: Josep R. Ibarz i Gilart.

PATRONAT DEL CASTELL DE MALDÀ: Rosa M. Perelló i Escoda. Suplent: Josep R. Ibarz i Gilart.

PATRONAT CATALUNYA MÓN – CONSELL DE DIPLOMÀCIA PÚBLICA DE CATALUNYA (PCM-DIPLOCAT): President de la Diputació

PATRONAT FIRA SANT ISIDRE DE CERVERA: Antoni Navinés i Miró

PATRONAT FIRA DEL TORRÓ I LA XOCOLATA A AGRAMUNT: Antoni Navinés i Miró.

PATRONAT DE FIRES DE MOLLERUSSA: Rosa M. Perelló i Escoda.

PATRONAT MUNICIPAL FIRAPORC DE JUNEDA: Antoni Navinés i Miró.

PATRONAT MUNICIPAL DE FIRES DE BALAGUER: Antoni Navinés i Miró.

PATRONAT MUNICIPAL JOSEP LLADONOSA, D’ALGUAIRE: Rosa Pujol i Esteve.

PATRONAT DE LA MUNTANYA DE MONTSERRAT: Rosa M. Perelló i Escoda.

PATRONAT PARC NACIONAL D’AIGÜESTORTES: Rosa M. Perelló i Escoda. Substitut: Gerard Sabarich Fernández-Coto.

PATRONAT DE LA UNIVERSITAT DE CERVERA: Rosa M. Perelló i Escoda, Jordi Latorre Sotus i Rosa Perelló Escoda.

SOCIETATS

APPLUS AGROAMBIENTAL S.A.: Josep Ibarz Gilart.

CIRCUIT DE MOTOCRÒS DE CATALUNYA, SLU: Consell d’Administració: Francesc Cerdà i Esteve i Antoni Fo i Belli.

EDULLESA: Francesc Cerdà i Esteve.

SOCIETAT PORTAL DE LLEIDA S.L. (Consell d’Administració): Rosa Pujol i Esteve i M. Eloi Bergós Farràs.

VARIS

RED TÉCNICA DE DIPUTACIONES DE LA FEMP: Ramon Bernaus i Abellana.

EXPO-URGELL DE TÀRREGA: Enric Mir Pifarré.

FIRA DE L’AMETLLA DE VILAGRASSA (Consell Assessor): Francesc Sabanés i Serra.

FIRA MUNICIPÀLIA: Joan Ubach Isanta.

FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT: Antoni Navinés i Miró.

JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL POLÍGON SECTOR SUD 2 DE MAIALS: Antoni Fo i Belli.

JUNTA DISTRIBUÏDORA D’HERÈNCIES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA: Rosa Pujol i Esteve.

JUNTA GENERAL DE LA COMUNITAT DE REGANTS DEL SEGRIÀ SUD: Rosa Pujol i Esteve.

MERCOLLEIDA: Rosa M. Perelló i Escoda.

MESA NACIONAL PER A LES INFRAESTRUCTURES: Josep Ibarz Gilart.

PARC NATURAL DE L’ALT PIRINEU: Gerard Sabarich Fernández-Coto. Suplent: Francesc Boya Alòs.

PLA ESPECIAL D’EMERGÈNCIES PER NEVADES A CATALUNYA: Josep Ibarz Gilart i Antoni Navinés Miró.

PLA INFOCAT: Joan Vidal i Balañà.

PLA INTERDEPARTAMENTAL DE SALUT PÚBLICA (PINSAP) – Grup de treball: Paco Cerdà Esteve.

PROCICAT (GRUP DE TREBALL DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL DE CATALUNYA): Josep Ibarz Gilart . Substitut: Sara Mestres Llusà.

PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL SOSTENIBLE A L’ÀMBIT DE CATALUNYA (Plans de Zona): Josep Ibarz Gilart (interlocutor).

SOLSONÈS FIRES (Consell d’Administració): Eloi Bergós Farràs.

TAULA D’IMPULS A L’AUTOCONSUM FOTOVOLTAIC A CATALUNYA: Enric Mir i Pifarré.

TAULA ESTRATÈGICA IMPULS DE L’AEROPORT D’ALGUAIRE: Rosa M. Perelló i Escoda.

TAULA ESTRATÈGICA IMPULS DE L’AEROPORT DE LA SEU D’URGELL: Rosa M. Perelló i Escoda. Suplent: Antoni Navinés i Miró.

TAULA NACIONAL DE LA INFÀNCIA DE CATALUNYA: (Vocalia del Ple): Francesc Sabanés.

TAULA TERRITORIAL DE LA INFÀNCIA DE CATALUNYA CENTRAL: (Vocalia del Ple): Francesc Sabanés.

REPRESENTACIONS DEL PATRONAT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LLEIDA: Paco Cerdà Esteve.

REPRESENTACIONS DE LA FUNDACIÓ PÚBLICA INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS

CÀTEDRA D’ESTUDIS MEDIEVALS COMTAT D’URGELL: Rosa Pujol i Esteve.

CENTRE D’ART I NATURA DE L’AJUNTAMENT DE FARRERA: Rosa Pujol i Esteve.

COORDINADORA DE CENTRES D’ESTUDIS DE PARLA CATALANA: Rosa Pujol i Esteve.

FUNDACIÓ PERELLÓ: Jordi Latorre Sotus.

MUSEU DE LLEIDA DIOCESÀ I COMARCAL (Comissió d’Assessorament): Rosa Pujol i Esteve.

PATRONAT D’ARQUEOLOGIA DE GUISSONA (Consell Rector): Josep R. Ibarz i Gilart.

REPRESENTACIONS DEL PATRONAT DE TURISME TERRES DE LLEIDA

AGÈNCIA CATALANA DE TURISME
Consell de Direcció: Gerard Sabarich i Fernández-Coto. Suplent: director del Patronat de Turisme.
Consell General de Participació: Gerard Sabarich i Fernández-Coto. Suplent: director del Patronat de Turisme.