Pla de Govern (2011-2015)

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

El pla de govern de la Diputació de Lleida en la legislatura 2011-2015, amb un equip de govern presidit per Joan Reñé, s’ha bastit a partir de la missió, la visió i els valors de la corporació provincial i marca el full de ruta a seguir en l’esmentat quadrienni, sintetitzat en 10 principis d’actuació institucional.

Visió

La Diputació de Lleida és una institució al servei de la societat i els seus eixos d’actuació es basen en polítiques connectades a la realitat socioeconòmica del territori i al món local a fi d’assegurar el progrés i el desenvolupament de les terres de Lleida i el seu reconeixement nacional.

Missió

La Diputació de Lleida és una administració intermèdia que exerceix un municipalisme compromès amb els 231 ajuntaments i els 13 consells comarcals lleidatans per desplegar polítiques de reequilibri territorial, desenvolupament econòmic i benestar social a través dels seus organismes i patronats.

Valors

Servei als ciutadans
Compromís amb el territori
Defensa del món local
Eficiència, eficàcia i austeritat
Representació de les terres de Lleida a Catalunya i Europa

Missió, visió i valors són a la base dels 10 principis d’actuació institucional que l’actual equip de govern s’ha marcat per a aquesta legislatura:

  1. Garantir l’estat del benestar de tots els ciutadans, millorar les infraestructures i contribuir a l’equilibri territorial.
  1. Impulsar la diversificació i la modernització del sector agroalimentari i  fomentar el desenvolupament empresarial i econòmic del territori, amb el suport del Patronat de Promoció Econòmica i GlobaLleida.
  1. Donar respostes a la crisi amb subvencions, convenis, ajuts solidaris i un decidit compromís social.
  1. Incentivar el talent, a través del CEEILleida i la xarxa de CEI, el Centre de Recerca Biomèdica Avançada (CREBA) i diverses iniciatives en col·laboració amb la UdL.
  1. Implantar l’ús generalitzat de les noves tecnologies en la relació amb els ciutadans i amb la resta d’administracions.
  1. Rebaixar l’endeutament de la institució, fixar a 30 dies el pagament a tercers i facilitar el pagament de tributs locals de la corporació provincial i dels ajuntaments que els hi deleguen, amb el suport de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL).
  1. Promoure la llengua i la cultura catalanes, i amb especial les iniciatives culturals pròpies del territori, amb el suport de l’Institut d’Estudis Ilerdencs.
  1. Apostar pel turisme com a nou sector estratègic en totes les nostres comarques, sota la marca “Ara Lleida” i amb el suport del Patronat de Turisme. 
  1. Fer país en col·laboració amb la resta de Diputacions i amb la Generalitat de Catalunya i connectar Lleida amb Europa i el món.
  1. Garantir la màxima austeritat i eficiència institucional, amb l’aplicació rigorosa i exhaustiva de la nova llei de transparència.