La Diputació vol que Lleida sigui un referent en el canvi de model global de creixement i transformació econòmica

AgendaCompartida02

AgendaCompartida01

Impulsa, a través del Patronat de Promoció Econòmica, l’’Agenda Compartida per la Transformació Econòmica de la Província de Lleida (2021-2027)’ amb la voluntat de posar en valor tots els recursos i actius existents i del repoblament del territori

El vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica, Carles Gibert, i el director de l’ens, Ramon Boixadera, juntament amb l’assessora Teresa Botargues, han donat a conèixer aquest dijous l’Agenda Compartida per la Transformació Econòmica de la província de Lleida (2021-2027), una proposta estratègica per al desenvolupament territorial de les comarques de Lleida  liderada per la Diputació, que implica canvis fonamentals del model actual i que pretén donar resposta a un dels problemes estructurals del territori com és el despoblament.

L’Agenda vol impulsar una millora del model econòmic del territori, per fer-lo més atractiu i capaç de retenir i atraure població. El model es basa en els recursos i les potencialitats del territori en relació amb les oportunitats que ofereix el canvi de model econòmic a escala global.

El mon va cap a una economia basada en recursos orgànics i renovables, processos circulars i altament digitalitzada, com a resposta a una situació global sense precedents, en la qual cal cobrir una creixent demanda d’aliments, aigua, materials i energia, al mateix temps que s’aconsegueix mitigar la crisi climàtica i revertir la pèrdua de biodiversitat. Aquest nou model econòmic ha de valoritzar de manera sostenible els actius naturals del territori com el sòl, l’aire, l’aigua, la geologia, els boscos, tots els éssers vius i la matèria orgànica que se’n deriva, molt més enllà de la producció alimentària.

La mateixa crisi climàtica fa que molts d’aquests actius naturals es vegin amenaçats i l’escassetat genera cada cop més especulació sobre aquests actius. En aquest escenari, els territoris rurals com els de les comarques de Lleida, rics en recursos naturals, però amb poblacions envellides i sense relleu generacional, són i seran objecte d’aquesta especulació per part d’actors externs; per això, cal actuar per tal que sigui el territori el beneficiari d’aquest canvi de model productiu i de consum.

L’Agenda pretén aprofitar l’oportunitat que significa aquest canvi de paradigma a escala global en benefici del repoblament del territori i del posicionament de Lleida com a referent dins de Catalunya.

Algun d’aquests mecanismes per la transformació són els Projectes d’Especialització Competitiva Territorial (PECT), coordinats  per la Diputació de Lleida i gestionats pel Patronat de Promoció Econòmica. Els PECT del període 2020-2022, valorats en 7,5 M€, estan impulsats per agents del territori compromesos amb aquesta voluntat de canvi i serveixen per promoure actuacions que contribueixen a la transformació econòmica del territori amb un fort component d’innovació.

Aquests PECT (‘Green & Circular’ i ‘AgroBioFood’ i Biomarkets, aquest darrer coordinat pel Consell Comarcal del Solsonès), que estan actualment en fase de valoració, són estratègics i la seva finalitat és la de crear una estructura territorial d’innovació oberta i col·laborativa orientada a impulsar i gestionar la transformació del model econòmic actual del territori cap a un model d’economia verda i circular, altament especialitzada en la producció d’aliments, béns, serveis i energia a partir de l’explotació sostenible del capital natural i recursos endògens disponibles, que contribueixi a la generació d’un model de desenvolupament territorial sostenible, inclusiu i generador de benestar.

Aquests pivotaran sobre els quatre eixos més estratègics d’un model d’economia verda i circular: el del sector agroalimentari, el dels serveis ecosistèmics (en què s’inclou el turisme), el de l’eficiència energètica i les energies renovables; i el de bioproductes, tant de boscos com d’espais agraris.

Els canvis suposen implicar actors rellevants i reforçar el seu compromís amb la visió de futur compartida, així com desenvolupar el model de governança i eines de suport per a l’acció col·lectiva, per al monitoratge i l’aprenentatge estratègic.

 

Lleida, 30 d’abril de 2020

 

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat