La Diputació vol destinar 6,5M€ del proper Pla Específic del PUOSC a finançar despesa corrent dels ajuntaments

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, s’ha reunit aquest divendres amb representants de tots els consells comarcals i ajuntaments de capitals de comarca en el marc de les trobades periòdiques que aquesta institució manté amb el món local.

En el transcurs de la mateixa, el president ha posat en coneixement dels assistents que la Corporació està treballant amb la Generalitat per definir quina serà la seva aportació al proper Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC). En aquest sentit, Reñé ha avançat que d’acord amb la disponibilitat que es preveu per aquesta legislatura, l’aportació de la Diputació de Lleida serà de 26 milions d’euros, 13 dels quals aniran al Pla General i 13 més al Pla Específic.

Precisament, la Corporació ha començat a treballar les bases d’aquest Pla Específic que com a novetat en relació amb altres convocatòries incorporarà la despesa ordinària entre els conceptes subjectes a finançament. En concret, s’hi destinarà el 50% del pressupost del Pla Específic. L’altre 50% es reservarà prioritzant inversions vinculades amb iniciatives que condueixin a l’estalvi energètic i al manteniment de camins.

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, ha indicat que la corporació podrà finançar com a màxim entre el 80 i el 95% del cost de les inversions corresponents a les actuacions incloses en el Programa específic de la Diputació de Lleida. Això també suposa una novetat en relació amb l’anterior Pla Específic, que ho limitava al 60%.

Reñé ha explicat que aquest augment s’aplicarà per evitar que els ajuntaments hagin d’aportar més recursos, tal com han demanat els alcaldes presents a la trobada d’aquest divendres.

Defensa de les EMD i de la prestació de serveis

En la reunió, Reñé ha defensat les entitats municipals descentralitzades (EMD), ja que són entitats de llarga tradició i proximitat al món local, davant l’informe de l’avantprojecte de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local

El president de la Diputació de Lleida ha fet aquesta defensa després de donar-se a conèixer l’informe sobre l’avantprojecte per a la reforma de les administracions locals, que preveu la dissolució de les 3.725 entitats locals menors que existeixen a l’Estat espanyol.

Reñé ha recordat que a Catalunya hi ha 63 EMD de les quals 54 estan a les comarques lleidatanes i ha afegit que la proposta de dissoldre-les “és inacceptable perquè posa en qüestió una realitat, la de Lleida i de Catalunya, que és molt diferent a la realitat territorial de la resta de l’Estat espanyol”.

Així mateix, en el transcurs de la reunió s’ha posat de manifest la preocupació perquè l’informe de l’avantprojecte posa en perill la continuïtat dels serveis no obligatoris que presenten actualment els ajuntaments.

“Els ajuntaments tenen el dret i majoria d’edat per decidir el que dins el seu àmbit municipal son serveis essencials o no”, ha dit Reñé.

Entre els serveis que actualment són obligatoris per a tots els ajuntaments, independentment del nombre d’habitants censats s’hi troba l’enllumenat públic, la recollida de residus, el cementeri, la neteja viària, el clavegueram, l’abastament a domicili d’aigua o l’accés als nuclis de població.

A partir dels 5.000 habitants, al llistat s’hi afegeixen els parcs públics, les biblioteques o el tractament de residus; i quan el municipi té més de 20.000 habitants els serveis de protecció civil o les instal·lacions esportives públiques.

En aquest sentit, Reñé ha recordat que actualment, bona part dels municipis de la demarcació de Lleida compten amb instal·lacions esportives com ara piscines encara que no sigui obligatori prestar-ho.

Lleida, 27 de juliol de 2012
 

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat