La Diputació utilitzarà 16 aules de l’edifici Polivalent de la UdL per examinar prop de 600 aspirants a formar part de la borsa de treball per a personal administratiu

Borsa_treball_02

Borsa_treball_01

L’operatiu té com a objectiu garantir totes les mesures higièniques anti-Covid en la primera selecció de personal a gran escala que realitza la Diputació en els darrers 10 anys

La prova es realitzarà el dissabte 20 de febrer al matí i, a més del personal propi de la UdL per desinfectar els espais, es comptarà amb col·laboradors de la Diputació per ajudar als aspirants en els accessos, vigilar les aules i vetllar pel bon funcionament del procés

La Diputació de Lleida utilitzarà 16 aules de l’Edifici Polivalent de la UdL, al campus de Cappont, per efectuar les proves selectives als prop de 600 aspirants a formar part de la borsa de treball per a personal administratiu de la Diputació i els seus organismes autònoms. El procés de selecció a través d’un concurs-oposició es portarà a terme el proper dissabte 20 de febrer, garantint al màxim les mesures higièniques anti-Covid. En total, estan convocades 562 persones, després d’haver quedat excloses 28 que no van acreditar reunir els requisits de titulació previstos en el moment d’obrir el període d’inscripcions el passat mes de juny.

Aquest serà el primer concurs-oposició dels tres previstos amb participació massiva que la Diputació ha convocat en la darrera dècada per incorporar nou personal funcionari. En els propers mesos es convocaran també les proves per a la borsa de treball d’auxiliars administratius, amb 569 inscrits, i per a la borsa d’oficials de Recaptació, amb 304 aspirants. Quatre altres borses de treball obertes més especialitzades no compten amb números tan elevats d’aspirants.

El president de la Diputació, Joan Talarn, ha posat en valor tant l’esforç del departament de Recursos Humans i del tribunal qualificador per a la creació d’aquestes borses de treball públiques i transparents com el treball logístic per a fer possible l’examen amb totes les garanties sanitàries en el context de pandèmia.

La prova, que consistirà en respondre 40 preguntes d’un temari preestablert, servirà per ordenar, juntament amb els mèrits que s’acrediten en una segona fase, la posició dels aspirants dins de la pròpia borsa de treball, a la qual es recorrerà a l’hora d’incorporar nou personal administratiu a la Diputació. Per poder accedir a aquestes proves, els aspirants han hagut d’acreditar que com a mínim disposen d’un títol oficial de batxillerat o tècnic i coneixements del nivell C1 de català.

Per tal de poder desenvolupar l’oposició amb garanties higienicosanitàries, el departament de Recursos Humans de la Diputació de Lleida habilitarà cinc entrades diferents de l’edifici Polivalent que donen als circuits per accedir a les aules on cada aspirant ja té assignada la seva ubicació. S’establiran controls de temperatura, horaris d’entrada esglaonats, s’obliga a l’ús de mascareta i l’edifici i les aules estaran degudament ventilades.

Les persones que s’examinen podran emplenar un formulari electrònic, al qual accediran a través d’un codi QR que es trobaran a la seva taula, per tal de fer constar les seves dades personals que permetin fer el rastreig en cas que en els dies posteriors algun dels assistents sigui positiu de Covid-19.

Amb l’objectiu de garantir aquestes mesures, la Diputació mobilitzarà una trentena de col·laboradors per tal d’assistir els aspirants en els seus dubtes, prendre la temperatura, garantir que es respecten els circuits d’entrades i sortides de l’edifici i vigilar que l’examen es realitza sense l’ús de dispositius electrònics o d’altra mena d’ajut.

En els darrers dies, personal de la Diputació de Lleida ha comprovat els espais i les distàncies a les aules i, a més, s’ha format els col·laboradors en la millor forma per evitar aglomeracions i garantir el normal desenvolupament de la prova.

Lleida, 17 de febrer de 2021

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.70.41.17
premsa@diputaciolleida.cat