La Diputació treballa en la redacció d’un Pla Zonal de carreteres de la demarcació

Permetrà fer una diagnosi real de quina és la situació actual de la xarxa viària a la província

El Serveis Tècnics de la Diputació de Lleida han iniciat la redacció del Pla Zonal de la demarcació de Lleida pel qual es pretén fer una diagnosi real de quina és la situació actual de la xarxa viària a la província.

Amb el Pla Zonal, el primer que es farà serà un estudi de les carreteres de titularitat municipal que són susceptibles de ser traspassades a la Diputació o a la Generalitat, i de les carreteres que són de titularitat dels ens supramunicipals que també poden ser traspassades a ens locals. Aquestes dades aniran acompanyades d’un estudi econòmic de la inversió que requereixen aquestes carreteres per poder ser posades en normativa.

A continuació, i en funció de moltes variables, entre elles la seguretat, la rendibilitat i l’impacte territorial, caldrà prioritzar aquells nuclis de població que només tenen una carretera per poder accedir als seus nuclis.

Per tot plegat, el Pla farà una planificació a 15 anys vista per tal de poder executar aquestes obres de millora en funció de la disponibilitat pressupostària que es doni en cada anualitat.

La intenció dels Serveis Tècnics és que, una vegada estigui redactat l’esborrany del Pla Zonal –o dels 13 Plans Zonals, ja que hi ha 13 comarques a la demarcació de Lleida– es faran reunions informatives a tots els consells comarcals, per tal que els responsables polítics i tècnics dels municipis facin les seves aportacions.

En aquest sentit s’ha manifestat el diputat responsable de l’àrea, Marc Baró, que ha assenyalat que tan aviat com es tinguin les primeres dades es convocarà la resta d’administracions que tenen responsabilitats en l’àmbit viari per tal de tirar endavant el Pla Zonal.

Lleida, 17 de gener de 2020

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat