La Diputació traspassa a l’Ajuntament de La Portella la carretera LP-9221b

ORIrene_amb_lalcalde_de_la_portella_i_el_coordinador_dels_serveis_tecnics_editora_2_5432_0_1

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, i l’alcalde de La Portella, Miquel Carles Català, han signat aquest dimarts un conveni de col·laboració pel qual la Diputació traspassa la carretera LP-9221b a l’Ajuntament del municipi i, alhora, invertirà 157.468 euros en condicionament d’aquest traçat.

La Llei de Carreteres de Catalunya determina que els trams concrets que passin a integrar-se dins de la xarxa viària municipal es poden traspassar als Ajuntaments, sempre que existeixi acord entre l’administració cedent i la cessionària.

Les obres de condicionament que la Diputació de Lleida farà en aquesta carretera de 880 metres lineals consistiran en la millora i rehabilitació del ferm, la implantació de cunetes revestides i de canonades d’encreuament, així com també l’habilitació de nova senyalització horitzontal i vertical.

Els treballs s’executaran en diferents anualitats.

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat