La Diputació rehabilita la travessera urbana de la LV-3321 a El Palau d’Anglesola

ORIrehabilitacio_sant_roc_del_palau_danglesola_00_editora_2_6061_0_1

ORIrehabilitacio_av_sant_roc_del_palau_danglesola_01_editora_2_6061_0

ORIrehabilitacio_roc_del_palau_danglesola_02_editora_2_6061_0

La Diputació de Lleida, a través del seu servei de Vies i Obres, ha dut a terme diverses millores a la carretera local LV-3321 al seu pas pel Palau d’Anglesola, al Pla d’Urgell per un valor total de gairebé 250.000 euros.

En concret, s’ha dut a terme la reconstrucció del ferm i la millora del drenatge de la carretera del PK 2+150 al PK 2+668 en un tram de 518 metres.

L’actuació s’ha basat sobretot en la reconstrucció total del ferm de la calçada, molt degradat per l’acció del trànsit en el temps. A més, s’han renovat les línies de vorades i rigoles laterals, s’ha reposat la senyalització horitzontal i s’ha complementat la senyalització vertical. Aquestes actuacions han tingut un cost de 192.707,35 euros.

Per altra banda, la Diputació ha dut a terme la 1ª fase de construcció d’un col•lector municipal per a la recollida d’aigües pluvials degut a la falta de capacitat d’evacuació dels cabals d’aigua. Una mancança que es va observar mentre es duia a terme la millora del ferm. El cost de les obres, que també van tenir lloc a la LV-3321, del PK 2+150 al PK 2+668, van ascendir a 42.536,42 euros.

A més, la Secció de Conservació pertanyent al Servei de Vies i Obres de la corporació ha dut a terme la impermeabilització de la capa de trànsit a la mateixa via entre el PK 2+668 i el 3+255, en una longitud de 587 metres, que ha tingut un cost de 14.600 euros d’execució per contracta.

Lleida, 29 d’agost de 2013

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat