La Diputació reforça amb 25 M€ el pressupost del 2021 per lluitar contra els efectes socioeconòmics de la pandèmia, el despoblament i la creació d’una Agència de l’Energia

Romanents_01

Romanents_05

Romanents_04

20 M€ corresponen a romanents i 5 M€ a un préstec a llarg termini, un increment que implica que el pressupost de la institució arribi als 155 M€

 

El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, acompanyat del vicepresident primer, Jordi Latorre, i de les portaveus dels grups d’ERC i JxCat, Mercè Carulla i Rosa Pujol, respectivament, ha presentat aquest dimecres en roda de premsa l’aplicació dels romanents de Tresoreria al pressupost 2021 de la Diputació.

 

Concretament, es destinen 20.035.000€ com a romanents de Tresoreria i 5 M€ com a préstec a llarg termini, la qual cosa fa que el pressupost de la institució passi dels 130.459.971€ aprovats a un de reforçat de 155.494.971 €.

 

Amb la liquidació del pressupost de 2020 feta i descomptats els diners de Caixa, el romanent de tresoreria de la Diputació de Lleida per a despeses generals de l’exercici és de 45,5 M€. D’aquests, 18,2 M corresponen a despeses iniciades durant l’any 2020 i anteriors que resten disponibles 27,3 M€ que la Diputació pot disposar lliurement.

 

Així, el govern de la Diputació ha decidit aplicar al pressupost d’enguany 20 milions, reservant 7,3 milions per a possibles suplementacions d’emergències imprevistes o per a disposar d’un mínim estalvi de cara a l’any 2022.

 

En aquest sentit, Joan Talarn ha destacat que “aquests 25 M€ amb els quals suplementarem el pressupost de l’any 2021 estaran dedicats fonamentalment a facilitar que els ajuntaments continuïn sent la força que mou les nostres economies locals, injectant fons en aquelles accions que ajudin a combatre el despoblament, millorin la connectivitat dels nostres pobles, que puguin fer front aquelles necessitats que tot consistori té fins i tot estant lliures de les obligacions de la pandèmia, i redoblant l’aposta per la transformació econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran amb la creació d’una agència de l’energia”.

 

Ha afegit que els principis inspiradors dels pressupostos 2021 de la Diputació de Lleida, a més dels fons de contingència Covid de 2,1 M€ i prioritzar les accions i els projectes que tinguin com a objectiu la reversió dels efectes negatius de la Covid-19, “també ens comprometien a consolidar els canvis estructurals aplicats al 2020 en la gestió dels fons públics i mantenir l’activitat al territori que la COVID ha posat en perill”. De tal manera que “incrementarem plans econòmics ja existents que permetran als ajuntaments alliberar diners que dedicaven a aquests serveis per tal es puguin destinar a aquelles noves necessitats que, si és el cas, la Covid ha posat al descobert”.

 

Concretament, s’incrementa en 1,4 M€ el Pla de Camins, que ja era de 4 M€; es dota amb 4M€ a inversions en carreteres pròpies de la Diputació, arribant als 6,7 M€; es destinen 5 M€ del romanent al desplegament de la fibra òptica, de la que en breu es disposarà dels projectes de la primera fase, i els 5 M€ restant arribaran d’una operació de préstec a llarg termini; s’incrementa amb 500.000 € l’impuls a les polítiques municipals en favor de l’habitatge i 110.000 € a emergència habitacional; 1 M€ a l’IEI amb 300.000 € a polítiques de millora i rehabilitació del patrimoni, altres 600.000 € a impulsar accions de recuperació de la memòria històrica i 100.000 € més per suplementar altres accions de l’IEI; 400.000 € per a difusió de consells o campanyes de recuperació de l’activitat; 540.000 € més els dos fons de contingència que ja comptaven amb 2,1 M€; 390.000 € per a que els Consells Comarcals puguin redactar projectes d’abast comarcal que puguin optar als ajuts europeus Next Generation.

 

El vicepresident primer, Jordi Latorre ha destacat: “el compromís del govern amb les polítiques de repoblament” i ha anunciat que el pla d’ajuts a municipis per al repoblament passa de 2 M€ a 4 M€, doblant així la quantitat inicial; un increment de 500.000 € del pla d’ajuts a municipis per fer front a les despeses corrents dels ajuntaments, que finalment serà de 5,5 M€. També la creació de l’Agència de l’Energia de les Terres de Lleida amb 100.000 € fruit del diàleg i els consens amb els grups de l’oposició, ha afegit que es pretén “liderar els canvis estructurals de les nostres comarques pel que fa a l’eficiència energètica i la descarbonització, a l’estalvi i a la generació d’energia”. La partida comptarà amb una nova línia d’ajuts per a ens locals per valor d’1,3 M€.

 

La vicepresidenta del Patronat de Turisme, Rosa Pujol ha anunciat un salt qualitatiu en els ajuts de la Diputació als ajuntaments que han d’afrontar la campanya de la recollida de la fruita d’estiu. En primer lloc, ha volgut agrair, en nom dels alcaldes i alcaldesses del Baix Segre, el suport de la Diputació, l’any passat en la campanya de la recollida de la fruita, “perquè va ser la primera institució que ens va escoltar, entendre i ajudar. Tots sabeu que va ser una campanya molt complicada”. En aquest sentit, ha recordat que el pressupost va passar l’any passat de 100.000 € a 214.000 € i ara s’ha incrementat fins els 400.000 €, gràcies als romanents.

 

Des de la vessant turística ha recordat que “per primera vegada es donaran ajuts als municipis des de l’àrea del Patronat de Turisme, per a l’elaboració i redacció de projectes de promoció turística municipal per valor de 600.000 €” perquè puguin pensar i concebre projectes que s’adaptin a les seves necessitats.

 

Anant al detall, s’incrementa en 2,5 M€ la despesa corrent del Pla de Cooperació Municipals, l’augment dels Pla de Cooperació Local de lluita contra el despoblament, a més de la injecció de 100.000 € a les entitats locals en ajuts sectorials derivats de la campanya agrària i de 125.000 € més en cooperació municipal per aquells serveis prestats per altres empreses; 30.000 € més per a estudis i treballs tècnics en matèria de medi ambient; 354.000 € a les entitats locals per a inversions de millora de la connectivitat digital i creació d’una nova línia de subvencions per a ens locals per valor de 96.000 € per a la realització d’estudis tècnics per a la millora de la connectivitat digital, amb un pressupost reforçat de 6.946.397 €; 30.000 € per la creació d’una línia d’ajuts a ajuntaments per a la promoció turística i 300.000 € de romanents propis per la finançament de despeses corrent en la implementació de nous projectes turístics municipals.

 

La portaveu del grup d’ERC, Mercè Carulla, ha explicat que “fixar la població al nostre territori no ho aconseguirem només amb polítiques sectorials”. Així, ha desglossat algunes accions que caldrà dur a terme com “desplegar la fibra òptica, adequar camins i carreteres, millorar la connectivitat dels ajuntaments i la seva capacitat de finançar serveis locals, la promoció econòmica i turística dels nostres municipis i abordar una millor gestió de l’habitatge són polítiques combinades que ens ajuden a fixar població i fer els nostres municipis atractius per a l’arrelament de les persones”, i ha afegit que “si sumem totes aquestes accions, podem parlar que demà injectarem 21,5 milions nous directament a un dels principals objectius que té marcats aquest govern: combatre el despoblament”.

 

La llista d’accions que es duran a terme i les quantitats assignades són les següents:

 

Pla de Cooperació Municipal (despesa corrent)                                                 2,5 M€

Pla de Cooperació Local de lluita contra el despoblament                                  2 M€

Ajust sectorials a EELL per a la campanya agrària                                             100.000 €

Cooperació municipal, serveis prestats per altres empreses                               125.000 €

Estudis i treballs tècnics en matèria de medi ambient                                         30.000 €

Aportació al Patronat Intercomarcal de Turisme                                                 300.000 €

Subvencions a Entitats Locals en inversions per millorar la connectivitat digital   354.000 €

Fibra òptica                                                                                                    10 M€

Pla d’Inversions en Carreteres                                                                          4 M€

Pla de manteniment per a camins municipals                                                    1,4 M€

Aportació al Patronat de Promoció Econòmica                                                 399.000 €

Aportació a la Fundació Pública IEI                                                                   1 M€

Despeses de difusió institucional                                                                     110.000 €

Ajuts directes a EELL per inversions de caràcter extraordinari                            540.000 €

Ajuts ens locals inversions millora de l’eficiència energètica i descarbonització   1,3 M€

Pla d’estudi d’habitatge per a consells comarcals                                              390.000 €

 

 

 

Lleida, 26 de maig de 2021

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat