La Diputació referma l’aposta per les energies i tecnologies netes i dona suport al Manifest envers el futur de les concessions hidroelèctriques a Espanya

Ple_febrer_01

Ple_febrer_05

Ple_febrer_04

Ple_febrer_03

Ple_febrer_02

El text recorda la necessitat del disseny d’una política general d’àmbit territorial en relació amb els beneficis que genera un bé de domini públic, com és l’aigua, en relació amb els aprofitaments hidroelèctrics

També cita la tramitació del primer projecte de llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica com a eina que ajudi a la consecució dels objectius en matèria d’energia i clima

D’altra banda, l’ens provincial fa un pas més en la lluita contra l’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual o identitat de gènere, aprovant per unanimitat un protocol d’actuació amb el compromís de tolerància zero davant d’aquests tipus d’assetjaments

El Ple de la Diputació de Lleida celebrat aquest dijous al Saló de Plens de forma híbrida, sota la presidència de Joan Talarn, s’ha adherit al Manifest envers el futur de les concessions hidroelèctriques a Espanya, que propugna la compaginació dels interessos de la generació d’energia hidroelèctrica, fent efectives les seves oportunitats, i l’indispensable disseny d’una política general d’àmbit territorial en relació amb els beneficis que genera un bé de domini públic, com és l’aigua, en relació amb els aprofitaments hidroelèctrics.

El manifest recorda que les inversions realitzades en aprofitaments hidroelèctrics durant el passat segle responen, salvant algunes particularitats, al model inversió-concessió d’aigües, de tal manera que, a canvi de les inversions necessàries per a la construcció dels diferents salts hidroelèctrics, s’atorgava als promotors una concessió d’aigües amb una durada mínima de 75 anys, subjecta a la condició que, en finalitzar el termini, les instal·lacions revertirien en l’Estat.

Aquesta particularitat de la producció de l’energia hidroelèctrica li confereix un doble caràcter essencialment públic quan s’hagi extingit la concessió, ja que l’origen de l’energia està en l’aigua, que és un bé de domini públic i en el fet que les instal·lacions tenen com a fi últim la reversió al patrimoni públic de l’Administració. Vigent la concessió, llevat dels aprofitaments de peu de presa o en canals de l’Estat, l’aprofitament és una instal·lació o unitat de producció privada, encara que el seu titular, quant a concessionari per a l’ús privatiu i ocupació de béns de domini públic, respongui davant l’Administració del compliment d’un conjunt de condicions.

També fa una especial incidència en les energies renovables, com a baules del futur i fa referència al Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima 2021-2030 com una de les eines fonamentals per a la completa materialització que precisa d’estratègies específiques, que permetin identificar correctament els reptes i vectors clau per a la consecució dels objectius en matèria d’energia i clima, així com aprofitar les oportunitats de generació d’activitat econòmica, ocupació i desenvolupament industrial competitiu que pot suposar la transició energètica.

Es fa esment també al primer projecte de Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica que el Govern ha enviat al Congrés, el qual dona un impuls decidit a les energies renovables i estableix que, abans de mitjan segle, el sistema elèctric d’Espanya ha de ser 100% renovable.

Protocol de prevenció, detecció i actuació en situacions d’assetjament

D’altra banda, ha aprovat el protocol per a la prevenció, detecció, actuació i resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual i/o identitat de gènere de la Diputació de Lleida.

El protocol assumeix el compromís de tolerància zero davant d’aquests tipus d’assetjaments i es marca diferents objectius com els d’informar, formar i sensibilitzar tot el personal en matèria d’assetjament sexual i per raó de sexe; disposar del procediment d’intervenció i d’acompanyament per tal d’atendre i resoldre aquestes situacions amb la màxima celeritat i dintre dels terminis que estableix el protocol; vetllar per un entorn laboral on les dones i els homes respectin mútuament la seva integritat i dignitat; establir les mesures preventives necessàries per evitar que es produeixin situacions d’assetjament i vies efectives de protecció i resposta en el marc de la institució, i garantir els drets de tracte just i confidencialitat de les persones afectades.

Es descriuen cadascun dels tipus d’assetjament, com el sexual, que constitueix qualsevol comportament verbal, no verbal o físic (encara que no s’hagi produït de manera reiterada o sistemàtica), no desitjat, d’índole sexual, que tingui com a objecte atemptar contra la dignitat de la persona o de crear-li un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest o que produeixi aquest efecte. Es pot produir entre companys o companyes (assetjament horitzontal) o entre comandament i subordinat/ada (assetjament vertical). El protocol també defineix l’assetjament per raó de sexe o per identitat de gènere.

Altres acords

En l’àmbit de la comissió informativa de Presidència, s’ha ratificat la modificació dels Estatuts del Consorci del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal.

Respecte de la Comissió de Serveis Tècnics, s’ha aprovat l’actualització del Catàleg de carreteres de la xarxa local titularitat de la Diputació de Lleida a data 31/12/2020; s’ha fet l’aprovació inicial del “Projecte modificat núm. 1. Seguretat vial. Millora local. Millora de corba entre PK 6+320 al PK 7+050. Jaciment de “Els Estinclells”. Carretera local LV- 2021 de Tàrrega a Sant Martí de Maldà. Tram: Verdú”, així com l’aprovació inicial del “Projecte constructiu. Condicionament. Eixample, millora i pavimentació asfàltica. Carretera LV-2012, de les Borges Blanques a la N-240. PK 13+610 al PK 17+435. Tram: Espluga Calba-Fulleda”.

El Ple també ha donat el vistiplau a la resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del Pla de cooperació comarcal de transport i menjador no obligatori corresponent al curs 2018/2019.

Durant la seva intervenció, el president de la Diputació, Joan Talarn, s’ha felicitat per la incorporació de part de la Generalitat de 10 projectes de Lleida en la seva proposta del pla Next Generation Catalonia, que aspira a rebre fons europeus per a la resiliència i la recuperació post-COVID. Ha fet èmfasi en el fet que un és el projecte de ‘Bioeconomia circular en la valorització de les dejeccions ramaderes i altres subproductes agroalimentaris’, que gestionarà l’Oficina Tècnica que lidera el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, sent la única diputació catalana que gestionarà un dels projectes Next Generation.

Mocions

En l’apartat de les mocions, s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups de Cs, ERC i JxCat i les abstencions d’ECP i PSC, la que ha presentat el grup polític de Cs perquè s’adoptin totes les mesures necessàries per reduir l’enorme increment del preu de l’electricitat. També s’ha debatut i aprovat, per unanimitat, la moció presentada pel grup polític d’ERC perquè s’inclogui Catalunya a les zones afectades greument pel temporal Filomena.

D’altra banda, s’ha rebutjat la moció presentada pel grup polític d’ECP pel reforç de la prevenció de les ludopaties, el control en la proliferació de les apostes en línia i els salons de joc i per la col·laboració de la Diputació de Lleida amb els ajuntaments, amb els vots en contra dels grups d’ERC i JxCat, els favorables dels grups d’ECP, UA i PSC, i l’abstenció del grup de Cs.

El Ple també ha debatut i aprovat, per unanimitat, la moció presentada pels grups polítics d’UA i PSC en defensa de la realitat territorial en la gestió de la COVID-19 i d’un estatut singular per als territoris transfronterers, i finalment, s’ha aprovat la moció presentada pels grups polítics del PSC i UA sobre les entitats bancàries i el problema del despoblament.

Lleida, 18 de febrer de 2021

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.70.41.17
premsa@diputaciolleida.cat