La Diputació redueix a 10 el nombre de comissions informatives i designa les vicepresidències dels organismes

Ple_cartipàs_11

Ple_cartipàs_10

Ple_cartipàs_03

Ple_cartipàs_01

El ple aprova el cartipàs que defineix l’estructura del nou govern de la Diputació de Lleida

 

La Diputació de Lleida reduirà fins a 10 el nombre de les comissions informatives a través de les quals es regiran les àrees de gestió de l’ens, tal com s’ha aprovat avui en el plenari extraordinari que ha aprovat el cartipàs sense cap vot en contra i abstencions en dos punts. Així s’ha passat de 16 comissions permanents a 10, agrupant àrees similars per tal d’agilitar la presa de decisions. L’única comissió especial que es manté és la Comissió de Seguiment del cas Boreas. El cartipàs de la Diputació de Lleida per al nou mandat 2023-27 és el document que regula l’estructura de funcionament i el règim econòmic dels membres electes, personal eventual de suport als grups i a les àrees de govern i els directius públics.

 

Prèviament a la creació de les comissions, s’ha procedit a la composició de l’actual govern de la Diputació, que presideix Joan Talarn (ERC) i que es completa en les seves quatre vicepresidències, amb Agustí Jiménez (PSC), Sandra Castro (ERC), Juan Antonio Serrano (Unitat d’Aran, UA) i Rosa Pujol (Ara Pacte Local, APL). A la Junta de Govern, a més, s’incorporen les portaveus Estefania Rufach (ERC) i Cristina Morón (PSC).

 

Igualment, s’han definit les vicepresidències dels organismes autònoms de l’ens. La de l’Institut d’Estudis Ilerdencs la continuarà ocupant Estefania Rufach (ERC), la del Patronat de Turisme de les Terres de Lleida l’exercirà Juan Antonio Serrano (UA), la del Patronat de Promoció Econòmica recau en Jordi Verdú (ERC), i la de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL), en Marc Baró. També s’ha aprovat la creació de la figura de cap de l’oposició, que exercirà la diputada Rosa Maria Perelló (Junts-Impulsem).

 

Totes les comissions informatives respecten en la seva composició la representativitat dels diferents grups al plenari de la corporació, de manera que hi assistiran 4 representants de Junts-Impulsem, 3 d’ERC, 1 del PSC, 1 del PP i 1 d’Ara Pacte Local. Les comissions seran les següents:

1.- Comissió de Presidència, Serveis Externs i Promoció Econòmica, que inclou la comissió especial de Transferències, i que estarà presidida pel president Joan Talarn.

2.- Comissió de Cooperació Municipal, Acció Territorial i Medi Ambient, que presidirà el diputat Fermí Masot.

3.- Comissió de Noves Tecnologies, que presidirà el vicepresident Agustí Jiménez.

4.- Comissió de Salut Pública, que presidirà el diputat Òscar Martínez.

5.- Comissió de Serveis Tècnics, que presidirà la diputada Cristina Morón.

6.- Comissió de Finances i Gestió de Tributs, que inclou la Comissió Especial de Comptes, i que presidirà el vicepresident de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL), Marc Baró.

7.- Comissió de Recursos Humans i Planificació, que inclou la comissió especial de caràcter sociolaboral, que presidirà la vicepresidenta Sandra Castro.

8.- Comissió de Contractació i Gestió del Patrimoni, que presidirà Jordi Verdú.

9.- Comissió de Turisme, que presidirà la vicepresidenta Rosa Pujol.

10.- Comissió de Polítiques d’Igualtat, que presidirà la diputada Sandra Marco.

11.- Comissió de Seguiment del cas Boreas, que presidirà el diputat Josep Ramon Fondevilla.

 

S’ha fixat en 18 el nombre màxim de càrrecs electes que percebran remuneració amb dedicació exclusiva, incloent la figura de cap de l’oposició, que tindrà la retribució d’una vicepresidència. Les retribucions dels càrrecs electes s’han actualitzat respecte de l’any 2019 en el mateix percentatge que en aquests quatre anys s’han incrementat els salaris de funcionaris, treballadors i personal eventual i directiu.

 

Pel que fa al personal eventual, es manté el màxim de 27 llocs que preveu la llei, que queden distribuïts en 11 assessories i coordinació dels grups, una assessoria del cap de l’oposició i 15 assessories específiques d’àrea de govern.

 

L’actual Diputació de Lleida la conformen sis grups polítics sorgits de les eleccions municipals del passat 28 de maig: Junts-Impulsem, amb 10 diputats i que tindrà com a portaveu Manel Solé; ERC, amb 8 diputats, que tindrà com a portaveu Estefania Rufach; el PSC, amb 3 diputats, dels quals serà portaveu Cristina Morón; Partit Popular, amb 2 escons i Xavier Palau com a portaveu; Unitat d’Aran, amb el diputat Juan Antonio Serrano; i Ara Pacte Local, amb la diputada Rosa Pujol.

 

Lleida, 14 de juliol de 2023

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat