La Diputació presenta plans de suport als ajuntaments i en l’àmbit de la salut per a les properes anualitats per un valor de 34 M€

Plans01

Plans02

Corresponen al Pla de Cooperació Municipal per al finançament d’inversions dels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida 2020-21, i al Pla per al finançament d’inversions en matèria de salut de la Diputació de Lleida, anualitats 2020, 2021, 2022, per als ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida

 

Són partides de 19 M€ per al Pla de Cooperació Municipal i de 15 M€ per al Pla d’inversions en matèria de salut que es debatran en la sessió plenària que se celebrarà aquest dijous

 

El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, i el vicepresident Jordi Latorre, acompanyats del diputat de l’Àrea de Salut, Albert Bajona, han presentat en roda de premsa aquest dimecres el Pla de Cooperació Municipal per al finançament d’inversions dels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida 2020-21, i el Pla per al finançament d’inversions en matèria de salut de la Diputació de Lleida, anualitats 2020, 2021, 2022, per als ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida, que presenta l’equip de govern i que s’han de debatre en la sessió plenària que se celebrarà aquest dijous, 17 de setembre. Els plans suposen una inversió total de 34 M€.

 

En la seva exposició inicial, Joan Talarn ha explicat que “amb aquests plans de les àrees de Cooperació Municipal i Salut, sumats als que ja hem aprovat en mesos anteriors, esborrem les subvencions i ajuts discrecionals per dotar aquesta institució d’un sistema de suport econòmic als ajuntaments i consells comarcals basat en la transparència, l’equitat, l’increment de les aportacions al món local i cercant la millor eficàcia possible. És allò que tantes vegades m’han sentit a parlar de la governança republicana”.

 

També ha recordat que “superant tots els entrebancs que ens ha posat pel mig la gestió de la tràgica pandèmia de la COVID-19, hem estat capaços d’activar al món local de Lleida més de 20 milions d’euros a través de diferents intervencions, com va ser aquell primer Pla de Xoc (també de les àrees de Cooperació Municipal i Salut) del mateix mes d’abril, el Pla de la campanya agrària, el Pla de suport als serveis socials, el pla de l’IEI per reactivar la contractació d’activitats culturals; als quals cal sumar el Pla de Camins, la modificació del Pla d’Inversions Locals dels anys 2017 i 2018 que encara estaven pendents de pagar i altres plans financers com el del món de l’Esport i d’altres dos de les àrees d’Igualtat i Medi Ambient que també aprovarem demà”.

 

El Pla de Cooperació Municipal previst per a les anualitats 2020 i 2021 –que ha estat presentat per Jordi Latorre– compta amb una partida de 19 M€ i està destinat a inversions en infraestructures que siguin de titularitat municipal o hagin estat cedides a l’ajuntament per un mínim de 30 anys. Així entren en aquest Pla inversions en terrenys; inversions de reposició d’infraestructures i béns destinats a l’ús general; inversions noves associades al funcionament operatiu dels serveis, i inversions de reposició associades al funcionament operatiu dels serveis. En tots els supòsits hi entren conceptes com maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge; elements de transport, mobiliari, equips per processos d’informació, o terrenys i béns naturals.

 

Dels 19 M€, 16 M€ es repartiran entre tots els ajuntaments (excepte Lleida) i EMD del territori amb les següents particularitats:

 

 1. L’Ajuntament de Lleida, per les seves característiques especials, tindrà una dotació de 400.000 €.

 

 1. Les entitats municipals descentralitzades (EMD) tindran una assignació de 8.000 € per entitat, fent un total de 432.000 €.

 

 1. L’import de 14.992.000 € es distribuirà entre tots els ajuntaments de la demarcació, excepte l’Ajuntament de Lleida i les EMD, que rebran les quantitats esmentades anteriorment. Els criteris de repartiment són els següents:

 

 • 70% mitjançant l’assignació d’una quantitat fixa per municipi.
 • 20% distribuïts de forma proporcional al nombre d’habitants de cada municipi.
 • 10% distribuïts en funció del nombre de nuclis de població.

 

 1. Els municipis capital de comarca tindran, a més, una assignació addicional de 16.000 € per entitat, fent un total de 176.000 €.

 

Per la resta, 1 M€ es repartirà entre tots els municipis del Pirineu i l’Aran, i 2 M€ entre tots els municipis del territori de Lleida amb una població inferior a 500 habitants i, aquells que tinguin una població entre 500 i 1.000 habitants i que a més hagin perdut població en relació amb la mitjana de població dels darrers 5 anys.

 

Els criteris que es faran servir per fer el repartiment de la partida vindran condicionats per les xifres oficials de població resultants de la revisió del Padró Municipal a 1 de gener 2019 amb efectes de 31 de desembre de 2019.

 

En aquest sentit, Jordi Latorre ha explicat que el pla “té una mirada especial i preferent per als municipis més petits, en risc de despoblament i pirinencs, i és de caràcter bianual”. A més, ha destacat que aquests recursos es podran destinar a diversos tipus d’inversions i que  funcionaran com una bestreta, o sigui que seran adjudicats de forma immediata.

 

Pel que fa al Pla per al finançament d’inversions en matèria de salut de la Diputació de Lleida, anualitats 2020, 2021, 2022, per als ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida, –que ha estat presentat per Albert Bajona– compta amb una partida de 15 M€ i es destinarà a inversions vinculades amb:

 

 1. a) La millora i adaptació de les infraestructures de captació, emmagatzematge, distribució i dels sistemes de tractament i potabilització d’aigua destinada a consum.
 2. b) La millora i adaptació de les infraestructures de tractament de l’aigua en piscines municipals.
 3. c) La compra, reforma, construcció i/o adaptació d’equipaments per a ser utilitzats com a consultori mèdic local, tanatori, cementeri, sala de vetlla, així com altres equipaments de caràcter sociosanitari, d’acord amb les normes i requeriments, si és el cas, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya o d’aquells departaments competents.
 4. d) Les adquisicions d’equipament mèdic, mobiliari i altres que puguin tenir la consideració de béns inventariables referits als equipaments de l’apartat c.

 

En aquest cas també hi entren conceptes com maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge; elements de transport, mobiliari, equips per processos d’informació, o terrenys i béns naturals.

 

La distribució, en aquest cas, serà de 800.000 € per a l’Ajuntament de Lleida; 1,2 M€ de suplement per als municipis de l’àmbit del Pirineu; i 13 M€ per als ajuntaments i EMD del territori (600.000 € de fix a repartir per totes les EMD; 7 M€ de fix a repartir entre tots els municipis, i 5,4 M€ a repartir per a tots els municipis en funció del nombre d’habitants).

 

Albert Bajona ha explicat, al respecte, que seran subvencionables les despeses d’inversió vinculades a la millora i adaptació de les infraestructures de captació, emmagatzematge, distribució i dels sistemes de tractament i potabilització d’aigua destinada a consum; la millora i adaptació de les infraestructures de tractament de l’aigua en piscines municipals; la compra, reforma, construcció i/o adaptació d’equipaments per a ser utilitzats com a consultori mèdic local, tanatori, cementeri, sala de vetlla, així com altres equipaments de caràcter sociosanitari, d’acord amb les normes i requeriments, si és el cas, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya o d’aquells departaments competents, i les adquisicions d’equipament mèdic, mobiliari i altres que puguin tenir la consideració de béns inventariables.

 

Lleida, 16 de setembre de 2020

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat