La Diputació lidera la queixa dels ens locals per les limitacions que els imposa l’Estat amb el projecte de Llei de Pressupostos i la Llei d’Estabilitat Pressupostària

ORIreunio_alcaldes_i_presidents_cc_abril_03_editora_2_5263_0_1

ORIreunio_alcaldes_i_presidents_cc_abril_04_editora_2_5263_0

ORIreunio_alcaldes_cc_abril_10_editora_2_5263_0

A iniciativa de la Diputació de Lleida, representats de tots els consells comarcals de Lleida, del Conselh Generau d’Aran i de la pràctica majoria dels ajuntaments de capitals de comarca han acordat aquest divendres, dia 27 d’abril, un manifest conjunt conseqüència del que el president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, ha considerat “una ingerència a l’autonomia del món local” que, tal com ha considerat, provocarà la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, pendent de publicació al BOE, i el projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, actualment en tràmit al Congrés dels Diputats per a la presentació d’esmenes.

Entre altres, la nova Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera condicionarà l’aplicació dels romanents de tresoreria del 2011 a eixugar deute de manera que, tal com ha dit Reñé, no es podran aplicar aquests sobrants a partides de l’exercici actual, tal com havien vingut fent fins ara els ajuntaments per tal de poder disposar dels recursos necessaris per tirar endavant les actuacions previstes en els seus pressupostos.

“En aquests moments ens trobarem que abans de l’1 de maig els ajuntaments hauran de fer plens per tal d’aplicar els romanents que tenen dels pressupostos tancats dels anys anteriors al propi pressupost d’aquest any abans que entri en vigor aquesta llei”, ha indicat Reñé.

En aquest sentit, cal recordar que la Diputació de Lleida, en el ple celebrat aquest mateix dijous dia 26 d’abril, ja va aprovar una modificació de crèdit en els seus diferents patronats i organismes per import de 8,7 milions d’euros, procedent del romanent de tresoreria de l’any 2011.

En canvi, tal com ha explicat Reñé, el nou marc legal si que afectarà la Diputació de Lleida pel que fa referència a la liquidació positiva de l’any 2010 corresponent a la participació als tributs de l’Estat, de manera que “la nova llei ens obliga a destinar els 10 milions d’ingressos que no van ser aportats quan corresponia l’any 2010 a cobrir deute, enlloc de poder-los destinar a plans de serveis i d’obres als municipis del territori”.

El manifest acordat aquest divendres pels representants del món local demana la inclusió en el Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat d’una disposició transitòria que permeti l’aplicació a despeses generals d’aquells ingressos no previstos en l’actual exercici econòmic que procedeixin de la participació en els tributs de l’Estat.

El text, que ja s’ha enviat a tots els consistoris perquè l’aprovin en forma de moció, acorda trametre aquest manifest a les meses del Congrés de Diputats i del Senat i a tots els grups polítics d’ambdues cambres legislatives.

L’aprovació d’aquest manifest s’ha pres durant la celebració de la reunió que, de manera bimensual, la Diputació de Lleida manté amb representants de consells comarcals i ajuntaments capitals de comarca. En el transcurs de la trobada, també s’han analitzat diverses propostes o temes relacionats amb turisme, escoles de música i transport escolar, entre altres.

Recolzament als partits judicials de Cervera i Balaguer

En relació amb la proposta del Consell General del Poder Judicial de suprimir els partits judicials de Balaguer i Cervera i agrupar-los a Lleida ciutat, el president de la Diputació de Lleida ha manifestat el més absolut suport a la demanda dels alcaldes de Balaguer i de Cervera de mantenir els respectius partits judicials tal com fins ara.

Lleida, 27 d’abril de 2012

 

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat