La Diputació inverteix en la seguretat i la millora de seva xarxa de carreteres locals i aprova al Ple projectes per valor de 4,4M€

ORIple_diputacio_novembre_2012_-_002_vr_editora_2_5634_0_1

La Diputació inverteix en la seguretat i la millora de seva xarxa de carreteres locals i aprova al Ple projectes per valor de 4,4M€

S’inicien els tràmits per a la construcció de la variant d’Ivars d’Urgell i l’arranjament de les travesseres urbanes de Linyola

Reñé ha explicat que el ple ha aprovat les bases reguladores i d’execució del Pla Específic de la Diputació de Lleida pels anys 2013-2016 amb 13 milions d’euros, tenint en compte les disponibilitats econòmiques i el període actual de la legislatura en un exercici de “responsabilitat”

El Ple de la Diputació de Lleida ha aprovat aquest dijous una relació de projectes constructius i de convenis que sumen una inversió de 4,4 milions d’euros, amb l’objectiu de millorar la viabilitat i la seguretat de la xarxa de carreteres locals titularitat de la Corporació. Aquestes actuacions s’emmarquen dins d’un esforç pressupostari per part de la Diputació.

Concretament, els projectes aprovats contemplen actuacions de reforçament de ferm, de correcció de revolts, així com també d’eixamplaments i obres complementàries de drenatge que afecten vies locals que uneixen les localitats d’Agramunt a Tornabous (Urgell), a Llimiana (Pallars Jussà), de les Borges a Cervià de les Garrigues (Garrigues), de les Oluges a Sant Ramon (Segarra) i Linyola (Pla d’Urgell).

Així mateix, també inclouen noves actuacions, com és el cas de la construcció de la futura i reivindicada variant d’Ivars d’Urgell. En aquest cas, el que s’ha aprovat són dos convenis que permetran dur a terme les expropiacions dels terrenys afectats i l’execució de les obres en una fase posterior.

La relació de carreteres afectades per aquests projectes és la següent:

• Aprovació del projecte constructiu. Condicionament, pavimentació asfàltica i millores. Carretera LV-3231, Agramunt-Tornabous. PK 0+000 al 11+450. Tram: 6+440 al 7+760. Pressupost del projecte constructiu: 599.950,17 euros
• Aprovació del projecte constructiu. Millora local. Correcció de revolts. Carretera LV-9121, de la C-13 a Llimiana. PK 4+900 al 6+685. Pressupost projecte constructiu: 750.000 euros
• Aprovació del projecte desglossat número 1 i actualització de preus. Condicionament, eixamplament i millora. Carretera LV-7031, Les Borges Blanques a Cervià de les Garrigues. PK 1+200 al 14+584. Tram: Les Borges Blanques. PK 1+200 a 3+700. Pressupost projecte constructiu: 700.000 euros
• Aprovació del projecte constructiu. Rehabilitació del ferm i obres complementàries de drenatge. Carretera N-141f, PK. 5+728 a 9+216. Tram: Les Oluges a Sant Ramon. Pressupost projecte constructiu: 350.000 euros
• Construcció de la variant de la carretera LV-3333, d’Ivars d’Urgell a Vallverd. (Fase I i Fase II). Pressupost projecte constructiu: 1.590.305,22 euros
• Millora de les travesses urbanes de Linyola. carreteres locals LV-3322a (PK 0+000 a 1+930) i el tram comprés entre el PK 0+000 a 0+596, de la carretera local LV-3331, travesseres urbanes de Linyola. Pressupost projecte constructiu: 450.000 euros

Altres punts aprovats

D’altra banda, el Ple de la corporació ha aprovat les bases reguladores i d’execució del Pla Específic de la Diputació de Lleida, anualitats 2013-2016. Mitjançant aquest pla, la Diputació de Lleida aportarà 13 milions d’euros i una de les principals novetats de la nova convocatòria és que destinarà fins a 6 milions d’euros a cobrir despesa ordinària si així ho sol•liciten els ajuntaments.

Reñé ha explicat que la corporació ha fet aquesta inversió de 13 milions d’euros d’acord amb les disponibilitats econòmiques i coincidint amb els temps naturals de la legislatura actual en un exercici de “responsabilitat”, segons ha indicat.

El ple també ha aprovat un conveni de col•laboració entre les quatre diputacions catalanes per tal d’intensificar la col•laboració entre aquestes administracions a l’hora d’articular la seva estratègia europea a través de diferents accions de lobby que permetin també l’elaboració de propostes que es puguin beneficiar de fons europeus.

En relació a finances i gestió de tributs, s’ha donat llum verda a la proposta de delegació a la Diputació de Lleida, a través de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL), de la gestió i recaptació de diferents impostos dels ajuntaments de Sant Guim de la Plana (Segarra), Vilanova de la Barca (Segrià) i La Coma i La Pedra (Solsonès).

També s’ha aprovat la proposta de modificació de l’ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic local, i altres ens, la gestió dels quals ha estat delegada a l’OAGRTL de la Diputació de Lleida. Un altre dels punts de la comissió de finances i gestió de tributs que ha estat aprovat aquest dijous és la proposta de modificació de l’ordenança fiscal número 3 corresponent a la Xarxa local de Carreteres.

Pel que fa a l’àmbit de salut, s’ha aprovat el conveni específic de col•laboració entre Gestió de Serveis Sanitaris i la Diputació de Lleida, per a l’actualització d’infraestructures sanitàries i per a equipament tecnològic de l’Hospital de Santa Maria de Lleida. També s’ha donat llum verda al conveni de col•laboració interadministrativa entre la Diputació de Lleida, el Servei Català de la Salut, el Consell Comarcal del Solsonès i el Centre Sanitari del Solsonès, per a l’actualització d’infraestructures sanitàries.

Igualment, han aprovat el conveni de col•laboració interadministrativa entre la Diputació de Lleida, el Servei Català de la Salut i l’Ajuntament de Torrebesses i l’Ajuntament de Torrefarrera per a l’actualització d’infraestructures sanitàries als dos municipis.

En el transcurs del ple també s’ha aprovat l’inventari de béns i drets de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms dependents, a 31 de desembre de 2011, així com les bases reguladores i d’execució, del Pla Específic de la Diputació de Lleida, anualitats 2013-2016.

També s’ha donat llum verda a la proposta de dissolució del Consorci del Circuit de Motocròs de Catalunya en compliment amb el mandat de la Generalitat, així com també a la proposta de modificació dels Estatuts del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.

Lleida, 29 de novembre de 2012
 

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat